มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน มอบทุนการศึกษาให้กับมัสยิด 3 แห่ง
ชุมชนบ้านครัวเป็นชุมชนเก่าแก่ และมีความสัมพันธ์อันดีกับคุณจิม ทอมป์สันมานาน เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่สวยงาม มีคุณภาพ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชื่อเสียงของจิม ทอมป์สันโด่งดังไปทั่วโลก เพื่อสืบทอดความสัมพันธ์ที่มีมาช้านาน ทางมูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สันได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับมัสยิด 3 แห่งในชุมชนบ้านครัวเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน