กระแสเทศกาลหนังในประเทศไทยเริ่มก่อตัวขึ้นมาประมาณปลายทศวรรษที่ 1990 ในกรุงเทพมหานคร ทั้งเทศกาลหนังทดลอง หนังสั้น และเทศกาลหนังนานาชาติ มันได้กระตุ้นวัฒนธรรมการดูหนังของคนไทย และ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นเวทีให้กับคนทำหนังรุ่นใหม่หลายๆ คน ได้แสดงศักยภาพในการทำหนังทั้งนอกกระแส และ ในกระแส สิบกว่าปีที่ผ่านมานั้น คนทำหนังจากเมืองไทยได้ก้าวไปสู่ระดับสากล ดังจะเห็นได้ว่าภายในปีนี้ หนังไทยได้รับรางวัลจากเทศกาลหนังระดับนานาชาติ เช่น ลุงบุญมีระลึกชาติ (Uncle Boonmee Recalls His Past Lives) โดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับหนังอิสระและศิลปินจากขอนแก่น ได้รับรางวัลปาล์มทองคำ ที่เทศกาลหนังนานาชาติเมืองคานส์ ฯลฯ

ด้วยเหตนี้ โครงการอาร์ต ออน ฟาร์ม หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน หมู่บ้านอีสาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมการดูหนัง และ ทำหนังในเมืองไทย และต้องการกระจายเวทีไปสู่ชุมชนในภูมิภาค จึงมีความคิดที่จะจัดเทศกาลหนังอีสานขึ้น เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ อาร์ต ออน ฟาร์ม 2553” จัดโดย หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน และ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ที่บริเวณ หมู่บ้านอีสาน ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์มในช่วงฟาร์มทัวร์ ประจำปี 2553

เทศกาลหนังอีสาน คือเทศกาลหนังเกี่ยวกับคนอีสาน อีสานพลัดถิ่น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน เป็นการฉายหนังหลากหลายโปรแกรมในระหว่างฟาร์ม ทัวร์ พร้อมกับมีกิจกรรมพิเศษคือการฉายหนังกลางแปลง และเสวนา โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน และเพื่อรวบรวมหนังที่เกี่ยวกับภูมิภาคนี้ ให้เกิดพื้นที่ในการเรียนรู้และพบปะ ทำความเข้าใจกันในวัฒนธรรมอีสานในเชิงลึก การฉายหนังในโปรแกรมนี้ เป็นการรวบรวมและคัดสรรหนังที่สร้างจากมุมมองของอีสาน ที่มีต่อวิถิชีวิตประจำวันของพวกเขา เป็นหนังที่สร้างจากคนหลายระดับ ทั้งมืออาชีพ และ มือสมัครเล่น ทั้งนี้ เรายังมีการสร้างเครือข่ายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยแสวงหาความร่วมมือกับ มูลนิธิหนังไทย และ หอภาพยนตร์แห่งชาติ และ โรงเรียน มหาวิทยาลัยท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการให้ความรู้และความบันเทิงเกี่ยวกับชีวิต และความเป็นอยู่ของคนอีสาน ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมอีสาน ผ่านภาพเคลื่อนไหว
  2. เพื่อเป็นการกระจายวัฒนธรรมการดูหนัง จากศูนย์กลางของประเทศออกสู่ต่างจังหวัด และท้องถิ่น
  3. เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการดูหนัง และ ทำหนังสำหรับคนรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการทำหนังและดูหนัง
  4. เพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดเวทีให้เยาวชน และคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่แสดงออกทางศิลปะสาขาภาพยนต์
  5. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายคนทำงานวัฒนธรรมระหว่างภาคเอกชน ส่วนราชการ และ องค์กรที่เกี่ยวกับกับหนัง และวัฒนธรรมอีสาน

โปรแกรมภาพยนตร์ ตามวันที่

วันที่: 17 ธันวาคม 2553
สถานที่: กลางแปลง ที่ลานย่าโม (บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี) จ.นครราชสีมา
เวลา: 18.00 – 23.30 น.

18.00 - 20.20 น.

สุรสีห์ ผาธรรม, ครูบ้านนอก, 35 มม., 140 นาที, 2553

20.30 - 20.40 น.

กฤศกร ถิ่นทัพไทย, ฉายวันนี้ , ดีวีดี, 10 นาที, 2552

20.40 - 20.50 น.

พัฒนพงศ์ จาติเกตุ, ตามล่า... หากะปอม, ดีวีดี, 8.52 นาที, 2551

20.50 - 21.20 น.

ศิวะดล ระถี, เด็กชายแฮมเบอร์เกอร์, ดีวีดี, 29.40 นาที, 2549

21.20 - 21.40 น.

นันทวุธ ภูผาสุข, บาทา ลูบไฟ, ดีวีดี, 21.20 นาที, 2553

21.50 - 23.30 น.

เฉลิม วงศ์พิมพ์, คนไฟบิน, 35 มม., 100 นาที, 2550


วันที่: 18 ธันวาคม 2553
สถานที่: หอแจก บริเวณหมู่บ้านอีสาน , จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม
เวลา: 09.00 – 17.00 น.
09.00 - 10.40 น. สันติ แต้พานิช เสือร้องไห้ ดีวีดี, 94 นาที, 2548
10.45 - 11.40 น. Songs of Isan (รวมเวลา 49 นาที)
Liliane Zumkemi, Peace Audition, ดีวีดี, 3.25 นาที, 2551
ทีมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย, แคน, ดีวีดี, 10 นาที, 2551
จักรวาล นิลธำรงค์, Orchestra, ดีวีดี, 28 นาที, 2551
11.45 - 12.40 น. สุรสีห์ ผาธรรม, หนังก้อมชุด 2, ดีวีดี, 50 นาที
12.45 - 16.50 น. โปรแกรมหนังพิเศษและเสวนา (รวมเวลา 243 นาที)

กฤศกร ถิ่นทัพไทย, ฉายวันนี้ , ดีวีดี, 10 นาที, 2552

วิชชานนท์ สมอุ่นจารย์, เถียงนาน้อยคอยรัก, ดีวีดี, 10 นาที, 2553

อภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล, จดหมายถึงลุงบุญมี, ดีวีดี, 18 นาที, 2551

อภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล, บ้านผีสิง, ดีวีดี, 60 นาที, 2548

บุญส่ง นาคภู่, ลมแล้ง, ดีวีดี, 25 นาที, 2553

ไพจง ไหลสกุล กำกับ / คำสิงห์ ศรีนอก บทภาพยนตร์, ทองปาน, วิดีโอ, 60 นาที, 2520

เสวนา เรื่อง ทองปาน โดย ถนอม ชาภักดี และ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ , 60 นาที **

วันที่: 19 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554
สถานที่: หอแจก บริเวณหมู่บ้านอีสาน , จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม
เวลา: 09.00 – 17.00 น.
** 19 , 21 , 23 , 25, 27, 29, 31 ธันวาคม 2553 และ 1, 3, 5, 7, 9 มกราคม 2554
09.00 - 11.20 น. สุรสีห์ ผาธรรม, ครูบ้านนอก, 35 มม., 140 นาที, 2553
11.25 - 13.15 น. Isan Portrait (รวมเวลา 108 นาที)

กฤศกร ถิ่นทัพไทย, ฉายวันนี้ , ดีวีดี, 10 นาที, 2552

กฤศกร ถิ่นทัพไทย, กระสอบ , ดีวีดี, 8.10 นาที, 2549

พัฒนพงศ์ จาติเกตุ, ตามล่า... หากะปอม, ดีวีดี, 8.52 นาที, 2551

ศิวะดล ระถี, เด็กชายแฮมเบอร์เกอร์, ดีวีดี, 29.40 นาที, 2549

ทีมรร.ขอนแก่นวิทยายน, ณ เณร, ดีวีดี, 11.45 นาที, 2551

ทีมรร.ขอนแก่นวิทยายน, เส้นขนาน, ดีวีดี, 10.25 นาที, 2551

พนัส บุญหนุน , หนองหาร เพราะมันไม่ใช่เรื่องสิวๆ, ดีวีดี, 13.41 นาที, 2550

ปรัชญา เพชรวิศิษฐ์ , ก่อนจะสาย, ดีวีดี, 6.25 นาที, 2553

วิชชานนท์ สมอุ่นจารย์, เถียงนาน้อยคอยรัก, ดีวีดี, 10 นาที, 2553

13.25 - 14.05 น. สุรสีห์ ผาธรรม, หนังก้อมชุด 2, ดีวีดี, 50 นาที
14.10 - 16.10 น. Isan Heroes (รวมเวลา 122 นาที )

นันทวุธ ภูผาสุข, บาทา ลูบไฟ, ดีวีดี, 21.20 นาที, 2553

เฉลิม วงศ์พิมพ์, คนไฟบิน, 35 มม./ ฉายเป็นดีวีดี, 100 นาที, 2550
16.45 - 17.05 น. Songs of Isan (รวมเวลา 49 นาที )

Liliane Zumkemi, Peace Audition, ดีวีดี, 3.25 นาที, 2551

ทีมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย, แคน, ดีวีดี, 10 นาที, 2551

จักรวาล นิลธำรงค์, Orchestra, ดีวีดี, 28 นาที, 2551

   
**20 , 22 , 24, 26, 28, 30 ธันวาคม 2553 และ 2, 4, 6, 8 มกราคม 2554
09.00 - 10.40 น. สันติ แต้พานิช เสือร้องไห้ ดีวีดี, 94 นาที, 2548
10.45 - 12.40 น. Isan Story (รวมเวลา 116 นาที )

อภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล, จดหมายถึงลุงบุญมี, ดีวีดี, 18 นาที, 2551

จักรวาล นิลธำรงค์, Man on the Moon, ดีวีดี, 7.21 นาที, 2551

ประทีป สุธาทองไทย, อธิบายคำว่าไทย, ดีวีดี, 2.54 นาที, 2550

สันติภาพ อินกองงาม, แม่มูน การกลับมาของคนหาปลา, ดีวีดี, 18 นาที, 2545

ปรีชา สาคร, กลับบ้าน, ดีวีดี, 16.13 นาที, 2553

Alex Khershaw, ผีตาโขน, ดีวีดี, 18 นาที, 2552

บุญส่ง นาคภู่, ตากับหลาน, ดีวีดี, 10 นาที, 2553

บุญส่ง นาคภู่, ลมแล้ง, ดีวีดี, 25 นาที, 2553
12.45 - 13.50 น. ไพจง ไหลสกุล กำกับ / คำสิงห์ ศรีนอก บทภาพยนตร์, ทองปาน, วิดีโอ, 60 นาที, 2520
13.55 - 15.00 น. อภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล, บ้านผีสิง, ดีวีดี, 60 นาที, 2548
15.05 - 16.50 น. Isan portrait (รวมเวลา 108 นาที )
กฤศกร ถิ่นทัพไทย, ฉายวันนี้ , ดีวีดี, 10 นาที, 2552
กฤศกร ถิ่นทัพไทย, กระสอบ , ดีวีดี, 8.10 นาที, 2549
พัฒนพงศ์ จาติเกตุ, ตามล่า... หากะปอม, ดีวีดี, 8.52 นาที, 2551
ศิวะดล ระถี, เด็กชายแฮมเบอร์เกอร์, ดีวีดี, 29.40 นาที, 2549
ทีมรร.ขอนแก่นวิทยายน, ณ เณร, ดีวีดี, 11.45 นาที, 2551
ทีมรร.ขอนแก่นวิทยายน, เส้นขนาน, ดีวีดี, 10.25 นาที, 2551
พนัส บุญหนุน , หนองหาร เพราะมันไม่ใช่เรื่องสิวๆ, ดีวีดี, 13.41 นาที, 2550
ปรัชญา เพชรวิศิษฐ์ , ก่อนจะสาย, ดีวีดี, 6.25 นาที, 2553
วิชชานนท์ สมอุ่นจารย์, เถียงนาน้อยคอยรัก, ดีวีดี, 10 นาที, 2553
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ artcenter@jimthompsonhouse.com