ดร.คริส เบเกอร์ และดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ผู้แปลและเรียบเรียงหนังสือ The Tale of Khun Chang Khun Phaen Siam’s Folk Epic of Love, War and Tragedy ซึ่งเป็นที่มาของนิทรรศการ Re-Reading Khun Chang Khun Phean

เกี่ยวกับภัณฑารักษ์:
ดร. คริส เบเกอร์
ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ใช้เวลาวิจัยเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นเวลา 7 ปี มีผลงานด้านวิชาการและสิ่งพิมพ์ด้านประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์มากมาย ปัจจุบันอาศัยและทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ

ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งศาสตราจารย์ (ระดับ 11)

กิจกรรมพิเศษ: นิทรรศการ Re-Reading Khun Chang Khun Phaen
วันที่ 14 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2554

โปรดคลิกเพื่อดู

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
โทร: 02 9612 6741
แฟกซ์: 02 219 2911
อีเมล์ artcenetr@jimthompsonhouse.com