หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน ร่วมกับศิลปินชาวอเมริกัน บรูซ แกนเดอร์สัน ที่มีผลงานภาพถ่ายดิจิตอลซึ่งจัดแสดงอยู่ในนิทรรศการ “มุมมองใหม่ขุนช้างขุนแผน” จะนำเสนอศิลปินเสวนา “การตีความขุนช้างขุนแผน (ใหม่) ในมุมมองฝรั่ง” ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 เวลา14.00-15.00น. ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษและมีการแปลสรุปเป็นภาษาไทย)

ในฐานะที่บรูซ แกนเดอร์สันเป็นคนต่างชาติ จึงทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์วัฒนธรรมไทยจากเพียงภายนอก การเฝ้าสังเกตการณ์ทางวัฒนธรรมด้วยความเคารพทำให้เขามีส่วนในการตอบโต้ทางวัฒนธรรมผ่านการตีความตามที่เห็น ทั้งตำนาน เรื่องเล่า และวรรณกรรม เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่รุ่มรวย วรรณกรรมชาวบ้านชุดขุนช้าง ขุนแผน ในภาคภาษาอังกฤษจากการแปลของดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และดร.คริส เบเกอร์ (The Tale of Khun Chang Khun Phaen Siam’s Folk Epic of love, War and Tragedy) มีการให้รายละเอียดและใช้ภาษาที่เจิดจรัสในการแปล ทำให้บรูซสามารถสร้างภาพสะท้อนของเนื้อเรื่องที่มีลักษณะเป็นสากลได้

สำหรับการนำเสนอที่หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สันในครั้งนี้ บรูซ แกนเดอร์สัน จะเริ่มต้นจากประเด็นความสนใจของเขาในเบื้องต้นที่มีต่อศิลปะตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัด การแสดงรวมไปถึงผลงานวรรณกรรม ความสนใจเหล่านี้ได้สร้างพัฒนาการของเขาอย่างไรในฐานะศิลปินสาขาทัศนศิลป์และสาขาการแสดง และสุดท้ายบรูซจะได้กล่าวถึงเป้าหมายและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความร่วมมือระหว่างศิลปิน นักแปล และนักแสดงในประเทศไทย

เกี่ยวกับศิลปิน:
บรูซ กันเดอร์เซ็น (Bruce Gundersen) เป็นศิลปินที่ทำงานศิลปะหลายแขนง และทำงานเป็นทีมกับ คล้าก ผลงานของเขาถูกนำไปแสดงตามเทศกาลศิลปะและพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยหลายแห่งในยุโรปและอเมริกา ผลงานวีดีโอ ที่เขาทำกับคล้าก ชื่อว่า ฟิชกัน ฟิล์ม เขาได้บันทึกการเต้นรำในพิธีต่างๆ ของอุษาอาคเนย์ เขามีความสนใจและทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเล่าในตำนานต่างๆ ที่เป็นวัฒนธรรมสากล ซึ่งได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ทำงานภาพพิมพ์ดิจิตอล บรูซกล่าวว่า “ การหาแรงบันดาลใจในเรื่องระบบความเชื่อและ ศิลปะแบบท้องถิ่น จากยุคโบราณ และ ยุคสมัยใหม่ในอุษาคเนย์ ผมต้องการสร้างมันขึ้นมาอีกครั้งด้วยกระบวนสมัยใหม่ผ่านงานศิลปะแบบดิจิตัล” เขาได้รับทุนจากสมาคมวัฒนธรรมเอเซีย ในปี 2551 (2008) เพื่อที่จะเข้ามาทำงานวิจัยในเอเซีย ปัจจุบันเขาทำงานและอาศัยอยู่ที่ นิวยอร์ค สหรัฐฯ

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
โทร: 02 612 6741
แฟกซ์: 02 219 2911
อีเมล์ education@jimthompsonhouse.com