หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ขอเชิญฟังบรรยายในหัวข้อ “ขุนช้างขุนแผนในสื่อสมัยใหม่: การผลิตซ้ำและการตีความใหม่” โดย อาจารย์ ณรงค์ศักดิ์ สอนใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554 ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน เวลา 14.00-15.30น. การบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “มุมมองใหม่ขุนช้างขุนแผน” (นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 30 กันยายน 2554)

บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แม้ในยุคปัจจุบันเนื้อเรื่องขุนช้างขุนแผนก็ยังเป็นที่นิยม และนำมาผลิตซ้ำในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้งที่เป็นนวนิยาย ละคร ภาพยนตร์ และการ์ตูนสำหรับเด็ก ซึ่งหากศึกษาเรื่องขุนช้างขุนแผนที่ผลิตซ้ำในสื่อต่างๆ นี้ นอกจากเราจะเห็นความนิยมของเรื่องขุนช้างขุนแผนในยุคปัจจุบันแล้วยังทำให้เห็นถึงมุมมองและการตีความใหม่ของคนร่วมสมัย ที่มีต่อวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญนี้อีกด้วย

ติดต่อสอบถามหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
โทร: 02 612 6741
อีเมล์ education@jimthompsonhouse.com