หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ขอเชิญฟังการบรรยายในหัวข้อ “ประเพณีวัฒนธรรมลาวและหัตถกรรมผ้าทอมือ” โดย ดวงเดือน บุนยาวง กวีซีไรท์ปี 2549 จะมาบรรยายถึงผลงานที่เธอได้ค้นคว้ามานานกว่าทศวรรษเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของลาว และหัตถกรรมผ้าทอมือ การบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Weaving Paradise ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงเกี่ยวกับสิ่งทอของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนอกจากความสวยงามที่แสดงออกถึงเทคนิคและทักษะเฉพาะของช่างทอแล้ว สิ่งทอเหล่านี้ยังมีความหมายเกี่ยวพันกับสังคมและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของแต่ละเชื้อชาติอีกด้วย

ดวงเดือน บุนยาวง :
ดวงเดือน บุนยาวง เป็นกวีและนักเขียนคนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อหัตถกรรมผ้าทอมือ ได้รับรางวัล Art and Cultural prize จาก Fukuoka Asian Culture Prize ครั้งที่ 19 ในปี2548 และรางวัลซีไรท์ในปี 2549 ในฐานะตัวแทนประเทศลาว ดวงเดือนจัดแสดงนิทรรศการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) มาแล้วทั้งในลาว ไทย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น งานวิจัยวรรณกรรมประเพณีลาวของดวงเดือนได้รวมถึงการอ้างอิงเกี่ยวกับสิ่งทอและสตรีในฐานะผู้ผลิตงานทอ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการห้องสมุดเอกชนซึ่งอุทิศให้บิดาของเธอ มหา สิลา วิราวง (Maha Sila Viravongs)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ

คุณโสมสุดา (ฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ)
โทร: 02 612 6741
แฟกซ์ : 02 219 2911
อีเมล์: somsuda@jimthompsonhouse.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง)

ที่อยู่
เลขที่ 6 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ