หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ขอเชิญฟังการบรรยายในหัวข้อ “สิ่งทอในวัฒนธรรมมาเลย์” โดย ดร.ซูลกิฟลิ โมฮัมหมัด (Dr. Zulkifli Mohammad) จาก Cultural Center University of Malaya กัวลาลัมเปอร์

ดร. ซูลกิฟลิ โมฮัมหมัด :
ดร.ซูลกิฟลิ โมฮัมหมัดจบการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้าน Artistic Creation Management of Contemporary Malay Dance Theatre จาก National University of Malaysia (UKM) ในปี 2547 ดร.โมฮัมหมัดได้รับเชิญไปบรรยายในมหาวิทยาลัยต่างๆ มากมายทั้งในประเทศมาเลเซียและต่างประเทศอาทิ UiTM, UKM และ National Arts Academy ในมาเลเซีย Nanyang, Academy of Arts สิงคโปร์ Glasgow University สกอตแลนด์, Jakarta Arts Institute อินโดนีเซีย, University of Tokyo และ University of Kyoto Seika ญี่ปุ่น, University of California ลอสแองแจลิส สหรัฐอเมริกา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ในสาขาการบริหารจัดการศิลปะและวัฒธรรม โรงละครสำหรับนาฏยศิลป์ โรงละครมาเลเซียร่วมสมัย ภาพยนตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคลังสะสมเกี่ยวกับโรงละครและสิ่งทอ นอกจากการเขียนบทความและศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาที่สนใจแล้ว ดร.โมฮัมหมัดยังได้เขียนบทความเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมให้กับหนังสือพิมพ์ KOSMO ในมาเลเซีย และเคยได้รับตำแหน่งมาแล้วมากมายในองค์กรทางศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ UNIMAS ในบอร์เนียว อินโดนีเซีย LINTAS Advertising กัวลาลัมเปอร์ SEAMEO-SPAFA กรุงเทพ และ ASEAN Secretariat จาร์กาต้า ระหว่างที่ศึกษาในระดับปริญญาโท ดร.โมฮัมหมัดยังได้ทำงานเป็นระยะเวลาสั้นๆ ให้กับ the Scottish Ballet’s Development Department และ Scottish Contemporary Gallery กลาสโกว์อีกด้วย ปัจจุบันดร.โมฮัมหมัดเป็นอาจารย์ที่ Cultural Centre ในสังกัดของ University of Malaya กัวลาลัมเปอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ

คุณโสมสุดา (ฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ)
โทร: 02 612 6741
แฟกซ์ : 02 219 2911
อีเมล์: somsuda@jimthompsonhouse.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง)

ที่อยู่
เลขที่ 6 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ