กิจกรรมด้านการศึกษานิทรรศการปลอดภัยสถาน

นำชมนิทรรศการโดยศิลปินและภัณฑารักษ์ในนิทรรศการปลอดภัยสถาน
เป็นการบรรยายร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์กับศิลปิน เพื่อแนะนำนิทรรศการ สรุปแนวคิดและประเด็นพื้นที่ปลอดภัยในสังคมร่วมสมัย รวมถึงความเข้าใจต่อภาพรวมในการคัดสรร ผลงานของศิลปินจากสาขาต่างๆ ในนิทรรศการครั้งนี้

ผู้บรรยาย: โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์ และวรเทพ อรรคบุตร กับศิลปิน
วันที่: 22 พฤศจิกายน 2555
เวลา: TBC
สถานที่: หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน

ศิลปินเสวนา Para (do) Topia
การบรรยายโดยศิลปินไมเคิ่ล ลี ชาวสิงคโปร์ เกี่ยวกับผลงานของศิลปิน ผลงานของลี เป็นการผสานจินตนาการเข้ากับอารมณ์ขันและการล้อเลียน (parody) ถึงความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีระหว่างพื้นที่กับงานสถาปัตยกรรม ผลงานส่วนใหญ่ของลีจะเป็นการนำเสนอภาพพิมพ์เขียวแบบจำลองสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์อันซับซ้อน และส่งผลถึงกันระหว่างความทะเยอทะยานของมนุษย์ ผู้ต้องการสร้างสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตย กรรม เนื่องจากมนุษย์มีทางเลือกไม่กี่แบบ คือการปรับตัวอย่างถ่อมตนให้กลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อม หรือมิฉะนั้นก็ลงมือเป็นฝ่ายกระทำเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเสมือนธรรมชาติที่สอง หรือสิ่งแวดล้อมที่ถูกประกอบสร้างขึ้น (built environment) ด้วยจินตนาการประกอบกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่รับบทเป็นทั้งพระเอกและผู้ร้าย เมื่อการออกแบบสิ่งแวดล้อมไม่สามารถเติมเต็มให้เกิดศักยภาพเพียงพอจะผลักดันสถาปัตยกรรมและเมืองให้กลายเป็นพื้นที่ของความสงบสุขและปลอดภัย เพราะโดยเบื้องต้นการออกแบบสถาปัตยกรรมและเมืองคือส่วนต่อเติมความปราถนาของมนุษย์ในการจะอยู่อย่างเป็นส่วนตัวและอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ทั้งในรูปชุมชนและเมือง ผลงานของลีสมผสานวิทยาศาสตร์ นิยายวิทยาศาสตร์ และจินตภาพอนาคตเข้ากับวัฒนธรรมศึกษา

ผู้บรรยาย: ไมเคิ่ล ลี
วันที่: 24 พฤศจิกายน 2555
เวลา: 14.00 - 16.00น.
สถานที่: ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน

การบรรยาย ความไม่มั่นคงของความมั่นคงในโลกปัจจุบัน
เนื้อหาของการบรรยายจะกล่าวถึงบริบทที่เอื้ออำนวยให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในโลกร่วมสมัย ซึ่งปัจจัยคุกคามคุณภาพชีวิตมนุษย์เกิดจากที่มาต่างๆ ทั้งที่มองเห็นและไม่เห็น ทั้งที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ หรือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน ยังคงครอบคลุมไม่เฉพาะแต่ภัยธรรมชาติ หากแต่ยังรวมถึงภัยจากการก่อการร้ายในเมือง ประกอบกับการที่เมืองเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจการบริหารจัดการที่จะส่งผลกระทบต่อปริมณฑลอื่นๆ จึงเป็นความจำเป็นอันเร่งด่วนอีกเช่นกัน ในการหันมาพิจารณาแนวปฏิบัติอันเกื้อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย และมาตรการในการสร้างให้พื้นที่เมืองเป็น ‘พื้นทีปลอดภัย’
วิทยากร: รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข และดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
ผู้ดำเนินรายการ: จุฑิมาศ สุกใส
วันที่: 15 ธันวาคม 2555
เวลา: 14.00 - 16.00น.
สถานที่: ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน

ความไม่มั่นคงของความมั่นคงในโลกปัจจุบัน
โปรดคลิกเพื่อดู

ศิลปินเสวนา My Sunshine Project
ผู้บรรยาย: Nikola Uzunovski
วันที่: 5 มกราคม 2556
เวลา: 14.00 - 16.00น.
สถานที่: ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน

การบรรยายพิเศษจากศิลปินชาวยุโรปจากประเทศมาซิโดเนีย จะกล่าวถึงโครงการ ‘My Sunshine Project’ โดยศิลปินสร้างพระอาทิตย์จำลองขึ้น ที่ทางตอนเหนือของเมืองแลปแลนด์ (Lapland) ซึ่งเป็นพื้นที่ทางขั้วโลกเหนือ และปกคลุมไปด้วยความมืดและอากาศอันหนาวเย็น หลังจากการไปเยือนเมืองแลปแลนด์ และสัมผัสแสงจากพระอาทิตย์ที่สาดมาเพียงช่วงสั้นๆ เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแรงบันดาลใจให้นิโกลาคิดที่จะสร้างโครงการ ‘My Sunshine Project’ ด้วยการใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วย โครงการครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะประสบความสำเร็จในฐานะงานศิลปะแต่ยังท้าทายต่อการก้าวข้ามปัญหาและการพยายามหาทางออกจากกรอบกำหนดทางธรรมชาติ

การบรรยาย อาร์คิเทคเจอร์แฟนเทเชีย: สถาปนิกขยับ สถาปัตย์เขยิบ
สถาปัตยกรรมและแนวคิดล้ำยุคของสถาปนิกส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตและความผาสุกของชุมชนปัจจุบัน การสร้างคุณภาพชีวิตด้วยการจัดพื้นที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นภารกิจอันโดดเดี่ยวของสถาปนิกและนักผังเมืองเท่านั้น จินตนาการทางสถาปัตยกรรมนับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 มาจนถึงความคิดในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สำหรับปรับเปลี่ยนรูปแบบการอยู่อาศัยและสนับสนุนรูปแบบอันรีบเร่งของชีวิตสมัยใหม่ ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความจริง กับแนวคิดล้ำยุคหรือการคลั่งไคล้หลักวิชาของสถาปนิก กระทั่งทำให้ภาพจินตนาการออกแบบไม่สอดคล้องกับความต้องการและพื้นเพส่วนบุคคลและชุมชนของผู้ใช้สถาปัตยกรรมและผังเมือง การบรรยายจะนำเสนอกรณีศึกษาของการออกแบบและการวางระบบผังเมืองในศตวรรษที่ 20 ที่เป็นทั้งความสำเร็จและล้มเหลวของเกณฑ์การออกแบบของกลุ่มสถาปนิกหัวก้าวหน้าและกลุ่มสถาปนิกนักออกแบบร่วมสมัย มาจนถึงการทำงานของสถาปนิกรุ่นใหม่ที่นำงานออกแบบมาร่วมตอบโจทย์และสัมผัสกับประเด็นทางสังคม

วิทยากร: ยรรยง บุญ-หลง และกษมา แย้มตรี
วันที่: 19 มกราคม 2556
เวลา: 14.00 - 16.00น.
สถานที่: ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน

ฉายภาพยนตร์ประกอบการบรรยายหัวข้อ กิน-ดู-ดิ !?
ความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นความมั่นคงที่ส่งผลเป็นรูปธรรมในวงกว้าง โดยเฉพาะจากช่วงเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา ราคาและคุณภาพอาหารสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตที่เน้นอุตสาหกรรม ใช้ที่ดินและสารเคมีปริมาณมหาศาล รวมถึงมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศตลอดจนภัยพิบัติ ทำให้แหล่งที่มา คุณภาพ ราคาของอาหารเป็นปัจจัยประการสำคัญทั้งในการส่งเสริมและบั่นทอนความมั่นคงในมิติอื่นๆ

กิน-ดู-ดิ !? จะชวนสำรวจสภาพปัจุบันของการผลิต-บริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกสมัยใหม่ ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างอันตรายที่มองไม่เห็นหรือไม่อาจคาดการณ์ผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว นับตั้งแต่การดัดแปลงพันธุกรรมของพืช-สัตว์ที่เป็นอาหารของประชากรส่วนใหญ่ ตลอดถึงมาตรการทางกฎหมายและนโยบายของภาครัฐที่ส่งผลต่อการผลิตอาหารที่จะตอบสนองประชากรอย่างได้คุณภาพปลอดภัย มีราคาสมเหตุสมผล และสร้างความยั่งยืนให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิทยากร: (TBC)
วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา: 14.00 - 16.00น.
สถานที่: ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
โทร. 02-612-6741, 080-117-8911
แฟกซ์. 02-219-2911
อีเมล์ pr_artcenter@jimthompsonhouse.com