ศิลปิน: จิตติ เกษมกิจวัฒนา / http://tomorrow-was-yesterday.tumblr.com

จิตติ เกษมกิจวัฒนา ขออุทิศการแสดงผลงานครั้งนี้ให้แก่ Aleks Danko
Aleks Danko เป็นอาจารย์สอนประติมากรรมคนแรกของจิตติ ที่มหาวิทยาลัย Swinbourne - TAFE วิทยาเขต Prahran ณ กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2535 นิทรรศการครั้งนี้เป็นการโต้ตอบกับผลงานจัดวางของ Aleks Danko ชื่อ HEARTACHE AMID ABSTRACTION (แด่ จิตติ เกษมกิจวัฒนา) ซึ่งแสดงที่ Sutton Gallery กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2552 / http://www.milanigallery.com.au/artwork/heartache-amid-abstraction-chitti-kasemkitvatana

พันธกิจ และ กระบวนการ
ในนิทรรศการ TOMORROW WAS YESTERDAY จิตติ มีความประสงค์ที่จะตอบโจทย์ด้านการทำงานศิลปะของเขา ในฐานะศิลปินและภัณฑารักษ์ ซึ่งมีนัยสัมพันธ์กับประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรม

สาระสำคัญและแนวคิดของผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2535-2543 จะถูกถ่ายทอดเป็นรูปแบบใหม่ จิตติมิได้มีความตั้งใจที่จะจำลองผลงานในอดีต แต่ประสงค์จะทำงานด้วยการนำแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาในช่วงเวลานั้นๆ จากการทำงานด้านศิลปะและการเรียนรู้ในวัดป่า ผลลัพธ์ของกระบวนการนี้จะเป็นการตกผลึกของวิถีด้านศิลปะและด้านจิตใจ พร้อมๆกัน

เกี่ยวกับศิลปิน
จิตติ เกษมกิจวัฒนา เกิดที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิจิตรศิลป์ ที่มหาวิทยาลัย RMIT ณ กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2544 จิตติ มีผลงานในวงการศิลปะมากกมายในฐานะ ศิลปิน ภัณฑารักษ์ที่อะเบาท์สตูดิโอ/อะเบาท์คาเฟ่ อาจารย์พิเศษ และบรรณาธิการร่วมของนิตยสาร Ver งานแสดงนิทรรศการเดี่ยวของเขา ได้แก่ Touch the Ground ที่โปรเจ็คท์ 304 กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2543, when two become one / when 2 become 1 ที่อะเบาท์สตูดิโอ/อะเบาท์คาเฟ่ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2540, และ [...] ที่ โรงละครกรุงเทพ ในปี พ.ศ. 2539 งานแสดงนิทรรศการกลุ่ม ได้แก่ With(in) ที่ Art In general มหานครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2545, Alter Ego โครงการศิลปะร่วมสมัยไทย-ยุโรป ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2542, A Step Before…Blissful Retreat, Moulden Art Project (MAP) ที่เมือง Moulden, NT ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2542, Cities on the Move ซึ่งเป็นนิทรรศการสัญจรไปที่ Succession กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย, Musee d’art Contemporain de Bordeaux, ประเทศฝรั่งเศส, P.S.1 Contemporary Art Center เมืองควีนส์ มหานครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา, Louisiana Museum of Modern Art ที่ Humleb?k ประเทศเดนมาร์ค และ Hayward Gallery ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2542, และ Do It: Thai Version ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2539 ตั้งแต่ปี 2546-2553 จิตติได้บวชเป็นพระภิกษุที่ภาคเหนือของประเทศไทย ขณะนี้เขาเป็นศิลปินและภัณฑารักษ์อิสระ ทำงานและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2554 จิตติ เกษมกิจวัฒนา ได้รับเงินสนับสนุนจาก มูลนิธิเกี่ยวกับศิลปะ ประเทศไทย

กิจกรรมการศึกษา
พูดคุยกับศิลปิน โดย จิตติ เกษมกิจวัฒนา และแขกรับเชิญ
(* พูดคุยเป็นภาษาไทย และสรุปเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ)
วันที่: 30 มีนาคม 2554
เวลา: 18.00-20.00 น.
ณ ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน
(* ชั้น 4 ตึก Henry B. Thompson, BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
สำนักงาน: 02.612.6741
อีเมลล์: artcenter@jimthompsonhouse.com / library@jimthompsonhouse.com