ต้มยำปลาดิบ : กิจกรรมด้านการศึกษา

มีนาคม

พิธีชงชา
วันที่: ศุกร์ที่ 21 มีนาคม

เวลา: 14.00 - 15.30น.
สถานที่: ห้องไอยรา บริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สัน
วิทยากรกิตติมศักดิ์: ฟูมิโกะ บุยจ์ และสมาคมพิธีชาอุระเซนคะตันโกไก (สชอต)

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมพิเศษ พิธีชงชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ ต้มยำ ปลาดิบ ดำเนินกิจกรรมโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ ฟูมิโกะ บุยจ์ ผู้เชี่ยวชาญในพิธีชงชาร่วมด้วยวิทยากรจากสมาคมพิธีชาอุระเซนคะตันโกไก(สชอต) ที่จะมาแนะนำข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับพิธีชงชาในแบบฉบับของคนญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับพิธีชงชาพร้อมทั้งเพลิดเพลินกับขนมและชาเขียวแบบญี่ปุ่นอันลือชื่อ

กิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ และจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีชงชา

เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด (30 ที่นั่ง) กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมรายการ

(กิจกรรมดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษและบรรยายเป็นภาษาไทย)

Apichatpong on Videoworks
โดยอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
วันที่: พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม

เวลา: 19.00 - 21.00น.
สถานที่: ห้องสมุดวิลเลี่ยม วอร์เรน อาคารเฮนรี่ บี ทอมป์สัน

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล นักทำหนังสัญชาติไทย ที่เคยคว้ารางวัลจูรี่ ไพรซ์ จากเทศกาลหนังเมืองคานส์มาแล้ว หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับอภิชาติพงศ์ในฐานะผู้กำกับหนัง แต่ในครั้งนี้เขาจะเล่าถึงบทบาทอีกด้านหนึ่งในฐานะศิลปินที่ทำงานศิลปะวิดีโอเจ้าของผลงานชุดล่าสุด มรกต ที่จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการ ต้มยำ ปลาดิบ การสนทนาในครั้งนี้จะคาบเกี่ยวไปถึงอีกบทบาทหนึ่งของอภิชาติพงศ์ในฐานะผู้จัดเทศกาลหนังทดลองกรุงเทพ BEFF ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2551อีกด้วย

(กิจกรรมดำเนินรายการเป็นภาษาไทยพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)


การอบรมเชิงปฏิบัติการโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
วันที่: เสาร์ที่ 29 มีนาคม 2551
เวลา: 10.00 - 18.00น.
สถานที่: ห้องสมุดวิลเลี่ยม วอร์เรน อาคารเฮนรี่ บี ทอมป์สัน
วิทยากร: อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ใช้จินตนาการส่วนตัวสร้างเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตะโกนว่า "-uck the Fame, Hurray for Love!" ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใช้จินตนาการในการแต่งเติมเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ ถึงเหตุผลและที่มาที่ไปของข้อความที่เธอเปล่งออกมา ด้วยเทคนิคการใช้คำพูดและภาพดิจิตอลในการสร้างเรื่อง การอบรมครั้งนี้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพียง 10 ท่าน โดยต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไปและมีกล้องดิจิตอลเป็นของตนเอง ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเขียนรายละเอียดประวัติส่วนตัวและมุมมองส่วนตัวที่มีต่อภาพยนตร์เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งได้ทั้งไปรษณีย์และอีเมล์ (ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4) หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 มีนาคม 2551

(กิจกรรมดำเนินรายการเป็นภาษาไทยพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

เมษายน

สัมมนา ต้มยำ ปลาดิบ
วันที่: พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551

เวลา: 14.00 - 16.30น.
สถานที่: ห้องไอยรา บริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สัน
วิทยากร: ยูโกะ ฮาเซกาว่า, มามิ คาตาโอกะ และไรจิ คุโรดะ

การสัมมนา ต้มยำ ปลาดิบ เป็นการสัมมนาครึ่งวัน และจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2551 ในหัวข้อ Japan Contemporary Art & Culture โดยภัณฑารักษ์ 3 ท่าน จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ยูโกะ ฮาเซกาว่า จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย, โตเกียว, มามิ คาตาโอกะ จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ, โตเกียว และเฮวาร์ด แกลเลอรี่ (Hayward Gallery), ลอนดอน และไรจิ คุโรดะจากฟูกูโอกะ อาเซียน อาร์ต, ฟูกูโอกะ ทั้ง 3 ท่านจะนำเสนอปรากฏการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตลาดกำลังเติบโตและแนวโน้มทิศทางงานศิลปะญี่ปุ่นในปัจจุบัน

เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด (80 ที่นั่ง) กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมรายการ

(กิจกรรมในครั้งนี้ส่วนหนึ่ง ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพ ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแปลเป็นภาษาไทย)

รายการโปรแกรม:
13.30 เริ่มลงทะเบียน
13.50

กล่าวเปิดการสัมมนาโดยผู้อำนวยการมูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพ

14.00 – 15.30

เริ่มการสัมมนาในหัวข้อ Japan Contemporary Art and Culture
โดย:
- ยูโกะ ฮาเซกาว่า หัวหน้าภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย, โตเกียว
- มามิ คาตาโอกะ ภัณฑารักษ์อาวุโสจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ, โตเกียว และเฮวาร์ด แกลเลอรี่ (Hayward Gallery), ลอนดอน
- ไรจิ คุโรดะ หัวหน้าภัณฑารักษ์จากฟูกูโอกะ อาเซียน อาร์ต, ฟูกูโอกะ

15.30 – 15.45

รับประทานอาหารว่าง

15.45 – 16.15

ช่วงถาม-ตอบกับวิทยากร

16.15 – 16.30

กล่าวปิดการสัมมนาโดยผู้อำนวยการศิลปะ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน

พฤษภาคม

WEAVING THE UNSOLVED RIDDLES
การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยจารุพัชร อาชวะสมิต
วันที่: เสาร์ที่ 10 พฤษภาคม

เวลา: 13.00 - 17.00น.
สถานที่: ห้องสมุดวิลเลี่ยม วอร์เรน อาคารเฮนรี่ บี ทอมป์สัน
วิทยากร: จารุพัชร อาชวะสมิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยจารุพัชร อาชวะสมิต ศิลปินสิ่งทอที่ร่วมแสดงงานในนิทรรศการต้ม-ยำ ปลาดิบ ที่เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยเรียงความทรงจำลงในกระดาษ พับและถักทอร่วมกับเส้นด้ายขึ้นใหม่ลงบนแผ่นเฟรมขนาด A3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เลือก รูปทรง สีและขนาดของงานศิลปะชิ้นนี้ด้วยตนเอง โดยความทรงจำเหล่านี้จะถูกผนึกไว้ในกล่องแก้ว เก็บไว้บนแผ่นเฟรมนี้ตลอดไป

การอบรมครั้งนี้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป ไว้ที่จำนวน 30 ท่าน (สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณโสมสุดา (ผู้ประสานงานฝ่ายกิจกรรมการศึกษา) ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-612-6741, 02-219-2911 อีเมล์ somsuda@jimthompsonhouse.com หรือ education@jimthompsonhouse.com

(กิจกรรมดำเนินรายการเป็นภาษาไทยพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

เรียวตะ ปะทะ ปราบดา
บทสนทนาระหว่าง เรียวตะ ซูซูกิ และปราบดา หยุ่น
วันที่: เสาร์ที่ 24 พฤษภาคม

เวลา: 13.30 - 15.30น.
สถานที่: ห้องสมุดวิลเลี่ยม วอร์เรน อาคารเฮนรี่ บี ทอมป์สัน

เรียวตะ ซูซูกิ นักเขียนชาวญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ ผู้เขียนคอลัมน์ ทีมปลาดิบ ที่ตีพิมพ์อยู่ในนิตยสาร a day ซึ่งเป็นนิตยสารภาษาไทยรายเดือน และ ปราบดา หยุ่น นักเขียนรางวัลซีไรท์ ปี 2545 และได้รับเชิญให้เขียนประจำในคอลัมน์ From a Tropical Storm ตีพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่น (แปลจากภาษาไทย) ลงในนิตยสารรายเดือนของประเทศญี่ปุ่นชื่อนิตยสาร Eye Scream การสนทนาครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมอง และความคิดเห็น ในฐานะคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบในประเทศไทย และคนไทยที่หลงใหลในประเทศญี่ปุ่น

(กิจกรรมดำเนินรายการเป็นภาษาไทย)

กิจกรรมอื่นๆ ตลอดช่วงนิทรรศการต้มยำ ปลาดิบ

กิจกรรมสำหรับเด็ก ‘ EVERYONE LIKES SOMEONE AS YOU LIKE SOMEONE’
โดย สึโยชิ โอซาว่า

สึโยชิ โอซาว่า ศิลปินชาวญี่ปุ่นที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยการนำฟูกแบบญี่ปุ่นมาประกอบและติดตั้งเป็นรูปทรงของภูเขาภายในห้องแสดงนิทรรศการ ต้มยำ ปลาดิบ จะเชื้อเชิญให้เด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมกับผลงานศิลปะชิ้นนี้ด้วยการปีนขึ้นไปบนภูเขาเพื่อวาดรูปบุคคลที่ตนเองชอบลงบนไปรษณียบัตร Everyone likes someone as you like someone ที่ศิลปินได้ทำขึ้นมาโดยเฉพาะ เด็กๆจะต้องปีนไปบนยอดภูเขาเพื่อหย่อนไปรษณียบัตรลงบนกล่องและจะได้รับไปรษ-ณียบัตร Everyone likes someone as you like someone ที่วาดโดยเด็กๆ จากประเทศออส-เตรเลีย(จากเทศกาลศิลปะเอเชียแปซิฟิก เทรียนนาเล่ 2006 / APT2006) เป็นของที่ระลึกตอบแทน ซึ่งไปรษณียบัตรที่เด็กๆได้วาดขึ้นเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในผลงานศิลปะของศิลปินเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกับเด็กๆในประเทศอื่นๆ ต่อไป

บริการนำชมนิทรรศการ (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดนิทรรศการ)

การนำชมนิทรรศการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ชมภายในห้องแสดงนิทรรศการต้มยำ ปลาดิบ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่สนใจในด้านศิลปวัฒนธรรมได้เข้าร่วมโครงการนำชม เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกของนิทรรศการและสามารถนำมาถ่ายทอดต่อเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมในวงกว้างอีกด้วย

ภัณฑารักษ์นำชม

นอกจากการบริการนำชมนิทรรศการโดยนักศึกษาแล้ว ยังมีวิดีโอบันทึกการนำชมนิทรรศการโดยภัณฑารักษ์ กฤติยา กาวีวงศ์ ผู้คัดสรรผลงานศิลปะทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ โดยภัณฑารักษ์จะได้กล่าวถึงรายละเอียดในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ วิดีโอจะเปิดฉายทุกวันตลอดระยะเวลาของนิทรรศการต้มยำ ปลาดิบ

แผ่นเกมประกอบการเรียนรู้

ผู้เข้าชมนิทรรศการต้มยำ ปลาดิบ ทุกวัยจะได้สนุกสนานเพิ่มเติมไปกับนิทรรศการครั้งนี้ด้วยแผ่นเกมประกอบการเรียนรู้ที่หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สันได้จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษและจะมีบริการตลอดช่วงนิทรรศการ ทั้งตุ๊กตากระดาษ เกมจับคู่ และเกมจับผิด ฯลฯ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณโสมสุดา (ผู้ประสานงานฝ่ายกิจกรรมการศึกษา)
ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-612-6741, 02-219-2911
อีเมล์ somsuda@jimthompsonhouse.com หรือ education@jimthompsonhouse.com

นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษทั้งหมดในนิทรรศการนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน กรุงเทพ, บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน) และ มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพ