หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สันภูมิใจเสนอนิทรรศการใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ Weaving Paradise: Southeast Asian Textiles and their Creators ซึ่งจะเปิดนิทรรศการวันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 โดยเป็นผลงานการคัดเลือกของภัณฑารักษ์ลินดา เอส แมคอินทอช จัดแสดงผืนผ้าทอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไต (รวมถึงชาวไทยและลาว) เขมร จาม พม่า และมาเลย์ ผืนผ้าทอมืออันงดงามทั้งยี่สิบแปดผืนในนิทรรศการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน และได้รับความอนุเคราะห์ให้ยืมจากชุดผลงานสะสมผ้าทอของติลิกี้ แอนด์ กิบบินส์ ซึ่งเป็นชุดผลงานเก็บสะสมส่วนตัวของผ้าทอมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ

นิทรรศการ Weaving Paradise มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอความสัมพันธ์ผ่านเส้นด้ายที่ถักทอกลุ่มวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไว้ด้วยกัน ผู้หญิงเป็นผู้ผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าขั้นปฐม นิทรรศการนี้จะเป็นการสดุดีฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของสตรีรวมไปถึงสถานะของพวกเธอในสังคมประเพณีแบบดั้งเดิม บทกวีเปรียบเทียบผู้หญิงและการทอผ้าในนิทรรศการ แสดงให้เห็นถึงลักษณะสตรีในอุดมคติและการอุทิศตนเพื่อโลกนี้และโลกหน้า ด้วยการทอผืนผ้าเพื่อถวายเป็นเนื้อนาบุญสำหรับภพภูมิที่ดีกว่าหลังความตาย พวกเธอถักทอความรัก ความหวัง เวลา พื้นที่ ประเพณี และสุดท้าย สรวงสวรรค์ ลงบนด้ายพุ่งและด้ายยืน ถักทอเป็นผืนผ้าแห่งสังคมขึ้นมา

สิ่งทอของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งในแง่ขององค์ประกอบ การออกแบบ วัสดุและสีที่ใช้ อันได้รับการชื่นชมเสมอมาถึงความงดงามและเทคนิคอันก้าวหน้าที่ใช้ในการทอ อย่างไรก็ตาม ในสังคมประเพณีดั้งเดิมนั้น ให้ความเคารพนับถือช่างทอเป็นอย่างยิ่งในความสามารถและการอุทิศตนให้กับการผลิตสิ่งทอ วรรณคดีหลายรูปแบบกล่าวถึงทักษะการทอผ้าของสตรีว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของการเป็นสตรีที่ดี หรือในอีกแง่หนึ่ง นั่นหมายถึงพวกเธอจะเป็นเมียและแม่ที่เอาใจใส่ดูแล แต่มิใช่แค่นั้น หากยังได้กล่าวถึงความตั้งใจของพวกเธอที่จะถักทอผ้าจนออกมาเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรักความผูกพันที่มีต่อบิดามารดา สามี ลูกและบุคคลสำคัญต่างๆ

นิทรรศการเริ่มด้วยกลุ่มผ้าซิ่นทอมือที่ได้รับการประดับตกแต่งอย่างอย่างละเอียดประณีตจากกลุ่มชาติพันธุ์ไตที่หลากหลาย สำหรับชาวไตที่นับถือลัทธิถือภูตผีแล้ว พวกเขาจะกลับไปอยู่ร่วมกับบรรพบุรษอย่างมีความสุขอีกครั้งหลังความตายในดินแดนแห่งมะม่วงสีทอง ช่างทอจะตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มด้วยลวดลายของโคม พานของถวายต่างๆและต้นดอกลำมอญซึ่งจะช่วยนำทางพวกเขาระหว่างการเดินทางสู่โลกหลังความตาย ตัวอย่างความเชี่ยวชาญงานศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรพบได้ในผืนผ้าไหมสีแดงเข้มซึ่งถักทอด้วยการมัดย้อมแบบผ้ามัดหมี่ เป็นตัวอย่างแสดงการอุทิศตนให้กับศาสนาพุทธของฆราวาสสตรี ผ่านการถักทอผ้าแขวนผนังบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา มารดาจะถักทอผืนผ้าลวดลายละเอียดประณีตต่างๆ เป็นสัญลักษณ์แสดงความรักและความภูมิใจต่อการเสียสละของบุตรชายเมื่อเขาเหล่านั้นตัดสินใจละทางโลกย์เข้าสู่ทางธรรม

นับเนื่องจากภาษาที่ใช้อยู่ในตระกูลเดียวกัน ชาวมาเลย์และชาวจามนั้นต่างมีลักษณะร่วมกันหลายประการ เนื่องจากอาณาจักรของทั้งสองชาติพันธุ์มีการติดต่อค้าขายกันทางทะเลในภูมิภาคมาช้านาน และต่างเคยนับถือศาสนาฮินดูมาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาอิสลาม ผ้าทอต่างๆของทั้งสองชาติ์พันธุ์จึงเต็มไปด้วยลวดลายสัญลักษณ์เปรียบเทียบอันเป็นตัวกำหนด อะดัต (adat) หรือจารีตประเพณีนิยมในการประพฤติปฏิบัติตน ลวดลายคลื่นแสดงถึงน้ำและพญานาค ลิ่งมีชีวิตซึ่งงแสดงให้เห็นความสำคัญยิ่งในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ นาคยังเป็นสัญลักษณ์ของสายรุ้ง และทั้งสองเปรียบเหมือนบันไดเชื่อมระหว่างโลกและสรวงสวรรค์ ในขณะที่ลวดลายลูกคลื่นในงานผ้าทอมือของพม่าเป็นสัญญลักษณ์ของแม่น้ำอิระวดี

ผลงานของศิลปินไทยอย่างวัฒนะ วัฒนาพันธุ์และกวีไทยไพวรินทร์ ขาวงาม ยังได้รับคัดเลือกนำมาจัดแสดงในงานเช่นกัน โดยนำเสนอผู้หญิงในฐานะผู้ผลิตและรังสรรค์เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอันเปี่ยมไปด้วยความหมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงสดของ แอนนา โวโรนอฟ ศิลปินออสเตรเลีย และ ซูลกิฟลี่ โมฮัมหมัด ศิลปินมาเลเซีย ดวงเดือน บุญญวงศ์ กวีซีไรท์จากสาธารณรัฐประชาชนลาว และเจ้าของรางวัล Fukuoka Art and Culture Prize จะมาบรรยายเกี่ยวกับสิ่งทอและสตรีชาวลาวอีกด้วย

การบรรยายเรื่อง “สิ่งทอในวัฒนธรรมมาเลย์”
วันที่ 11 มกราคม 2551 เวลา 16.00 น.
ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน อาคารเฮนรี่ บี ทอมป์สัน (บริเวณลานจอดรถของพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
โปรดคลิกเพื่อดู

ภัณฑารักษ์นำชม
วันที่ 12 มกราคม 2551 เวลา 14.00 น.
หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
โปรดคลิกเพื่อด

การบรรยายเรื่อง “ประเพณีวัฒนธรรมลาวและหัตถกรรมผ้าทอมือ”
วันที่ 14 มกราคม 2551 เวลา 14.30 น.
ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน อาคารเฮนรี่ บี ทอมป์สัน (บริเวณลานจอดรถของพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
โปรดคลิกเพื่อดู

คืนแห่งบทกวี : เพื่อการสดุดีบทบาทผู้หญิงในฐานะผู้รังสรรค์สิ่งทอ
วันที่ 26 มกราคม 2551 เวลา 19.00 - 21.00 น.
ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน อาคารเฮนรี่ บี ทอมป์สัน (บริเวณลานจอดรถของพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

โปรดคลิกเพื่อดู

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
คุณเพ็ญวดี (ฝ่ายนิทรรศการ)
โทร: 084-709-3440
อีเมล์: penwadee@jimthompsonhouse.com

คุณโสมสุดา (ฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ)
โทร: 081-409-7860
อีเมล์: somsuda@jimthompsonhouse.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง)

หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
(ชั้น 2 บริเวณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน)
เวลาทำการ : 9.00 – 17.00 น. ทุกวัน

สำนักงานดำเนินการ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
(ชั้น 4 ตึกเฮนรี่ บี ทอมป์สัน บริเวณลานจอดรถ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน)
โทร: 02-612-6741
โทร/แฟกซ์: 02-219-2911
อีเมล์: artcenter@jimthompsonhouse.com
เวลาทำการ: 11.00 - 20.00 น. จันทร์-อาทิตย์

ที่อยู่
เลขที่ 6 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ

วันเวลา: ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 – 24 กุมภาพันธ์ 2551
สถานที่: หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
พิธีเปิด: วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

ภัณฑารักษ์นิทรรศการ: ลินดา แมคอินทอช
ศิลปินไทยร่วมแสดงงาน: วัฒนะ วัฒนาพันธุ์และไพวรินทร์ ขาวงาม
ผ้าทอจัดแสดงในนิทรรศการ: ชุดผ้าทอมือสะสมของติลิกี้ แอนด์ กิบบินส์
ออกแบบนิทรรศการ: พัชรา ปิติพานิช