หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ร่วมกับภัณฑารักษ์ ลินดา เอส แมคอินทอช จัดการนำชมนิทรรศการรอบพิเศษครั้งที่ 3 เพื่ออธิบายความหมายและที่มาของผ้าทอโบราณอันงดงามทั้งยี่สิบแปดผืน ซึ่งเป็นผืนผ้าทอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไต (รวมถึงชาวไทยและลาว) เขมร จาม พม่า และมาเลย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน และได้รับความอนุเคราะห์ให้ยืมจากชุดผลงานสะสมผ้าทอของติลิกี้ แอนด์ กิบบินส์ ซึ่งเป็นชุดผลงานเก็บสะสมส่วนตัวของผ้าทอมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ

ลินดา แมคอินทอช :
ลินดา แมคอินทอช ภัณฑารักษ์ในนิทรรศการ ศึกษาด้านสิ่งทอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่าสิบปี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งทอของไทยและลาว ลินดาเติบโตมาพร้อมกับเสียงหูกทอผ้าของมารดาชาวลาวและเริ่มหัดทอผ้ากับมารดาเมื่ออายุได้หกปี ลินดาได้ศึกษาเรื่องสิ่งทอของกลุ่มชนชาติไทต่างๆ ในประเทศไทย เมื่อทำปริญญาโทสาขาการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันกำลังทำปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านสิ่งทอของภูไทที่มหาวิทยาลัย ไซมอน เฟรเซอร์ ประเทศแคนาดา การออกเก็บข้อมูลเพื่อใช้ศึกษาวิจัยนำเธอไปสู่ประเทศต่างๆ ไม่เพียงประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงเวียดนาม เขมร และพม่าอีกด้วย ความวิริยะอุตสาหะของเธอเป็นส่วนสำคัญในการเปิดพิพิธภัณฑ์เอกชนด้านชาติพันธุ์วิทยาที่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเธอยังได้ให้คำปรึกษาในด้านนี้มาแล้วหลายโครงการในประเทศบ้านเกิดของมารดา ผลงานนิทรรศการครั้งสุดท้ายของสินดาที่หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน คือนิทรรศการ “ผ้าทอในพิธีกรรม ความเชื่อ สิ่งเหนือธรรมชาติของชาวไต” ในปี 2548 ลินดาหวังจะช่วยสนับสนุนสิ่งทอมือแบบประเพณีดั้งเดิมต่างๆผ่านงานของเธอ และการให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการต่างๆในลาวต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ

คุณโสมสุดา (ฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ)
โทร: 02 612 6741
แฟกซ์ : 02 219 2911
อีเมล์: somsuda@jimthompsonhouse.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง)

ที่อยู่
เลขที่ 6 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ