อาหาร ความรู้สึก
และบรรยากาศบนโต๊ะอาหารแบบใหม่สไตล์ฝรั่งเศส

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ จัดนิทรรศการ
The Place & The Plate: Food, Feeling and
The new French table way of life

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2550

นิทรรศการ The Place & The Plate เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส (La Fte) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 แล้ว การจัดเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศสในปีนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

The Place & The Plate เป็นนิทรรศการเชิงออกแบบ ศิลปะวิทยาการ อาหาร เสียง วีดีโอ และ ศิลปะจัดวาง จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งบนโต๊ะอาหารแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ที่น่าสนใจโดยช่างฝีมือโบราณ ศิลปิน เชฟและนักออกแบบปัจจุบันที่มีชื่อเสียงทั้งชาวฝรั่งเศสและชาวไทย รวมทั้งแสดงของสะสมส่วนตัวของคุณจิม ทอมป์สัน เป็นการผสมผสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออก ความสมัยใหม่กับธรรมเนียมประเพณี การสืบสานมรดกเดิมกับนวัตกรรมร่วมสมัย เช่นเดียวกับที่จิม ทอมป์สันเปิดตัวอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยด้วยการเติมความทันสมัยลงไป โดยยังคงเอกลักษณ์ตามประเพณีดั้งเดิมของผ้าไหมไว้อย่างโดดเด่น ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีที่ไหนเหมาะสมเป็นสถานที่จัดงานปิดเทศกาลเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส (La Fte) และเปิดตัวงานจัดแสดงนิทรรศการ The Place & The Plate นี้มากไปกว่า หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สันอีกแล้ว

จากการที่ประเทศไทยให้ความสำคัญแก่ศิลปะการประกอบอาหารรวมไปถึงการออกแบบและการตกแต่ง ทำให้นิทรรศการ The Place & The Plate นำเสนองานออกแบบและอาหารในรูปแบบใหม่ไม่เหมือนใคร ผ่านผลงานการออกแบบที่คัดสรรโดยภัณฑารักษ์ทั้งสองประเทศแล้ว ผลงานทั้งหมดจะจัดวางในพื้นที่จัดแสดงงานที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษร่วมกับภาพและ เสียงจากวิดีโอเกี่ยวกับร้านอาหารและบาร์ที่ถ่ายทำโดยนักออกแบบ และงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมไปถึง เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นระหว่างฝรั่งเศสและไทย โดยทั้งนักออกแบบและศิลปินผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย ต่างได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ตีความขนบประเพณีดั้งเดิมในกรอบโลกปัจจุบันขึ้นใหม่ เกิดเป็นผลงานการออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับอาหารการกินร่วมสมัยที่ทำจากเทคนิควิธีการและ รูปแบบการผลิตทั้งเก่าและใหม่อย่างผสมผสานที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี ผ่านหัวข้อที่น่าสนใจคือ “Fooding” (เป็นคำสมาสระหว่างคำว่า Food และ Feeling) หรือศิลปะการทำและรับประทานอาหารแบบใหม่ แหวกกรอบและขนบเดิมๆ เพื่อเพิ่มมิติความหลากหลายให้กับการทำและวิธีการรับประทานอาหารต่างๆ เพิ่มอรรถรสและอารมณ์สุนทรีย์มากขึ้น ศัพท์คำนี้ถูกใช้ครั้งแรกในปี 1999 โดยอเล็กซ็องดร์ กัมมาส์ นักเขียนและนักวิจารณ์ผู้มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส เพื่ออธิบายอาหารทางเลือกใหม่ที่ผสานความพึงพอใจต่อสถานที่ เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ และความพึงพอใจในมื้ออาหารเข้าด้วยกัน

เพื่อให้เข้ากับหัวข้อ Fooding ของนิทรรศการ บรรดาเชฟกับผู้เข้าชมนิทรรศการจะช่วยกันผสมเครื่องปรุงเพื่อทำซุปแบบโพรว็องซ์ และผู้สนใจยังสามารถชิมอาหารชุด “Sain/Sein” (อนามัย / ทรวงอก) ของโครงการ Breast Stupa Cookery ที่จะนำเชฟชื่อดังและสมัครเล่นหลายท่านมาคิดค้นทำอาหารแปลกใหม่โดยใช้แม่พิมพ์รูปสถูปนม (Breast Stupa) จากอะลูมิเนียมและเซรามิก ผลงานของศิลปินหญิงร่วมสมัย พินรี สัณฑ์พิทักษ์

โครงการศิลปะ Breast Stupa Cookery เริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2548 มีจุดมุ่งหมายเพื่อนิยามและ ตีความภาชนะอาหารรูปทรงสถูปนมที่แตกต่างกันไป โดยเชฟที่ได้รับเชิญจากศิลปินให้เข้าร่วมในโครงการจะทำอาหารโดยใช้แม่พิมพ์ดังกล่าว พิสูจน์ให้เห็นว่าอาหารเป็นงานศิลปะที่เชื่อมโยงความเก่าแก่ความดั้งเดิมเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างแท้จริง

เพื่อให้สอดคล้องกับนิทรรศการ เชฟจากร้านอาหารศาลาแดงคาเฟ่และร้านทอมป์สัน บาร์แอนด์เรสเตอรองค์ จะสร้างสรรค์รายการอาหารและช็อกโกแลตพิเศษให้เลือกชิมได้ในวันเปิดนิทรรศการ และสามารถเลือกสั่งรับประทานได้ที่ร้านอาหารศาลาแดงคาเฟ่และร้านทอมป์สัน บาร์แอนด์เรสเตอรองค์ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม 2550

ระหว่างการจัดแสดงและก่อนพิธีเปิดนิทรรศการจะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshops) ทั้งหมด 2 โครงการ โดยนักออกแบบชาวฝรั่งเศส 2 ท่านคือ เซดริค ราโกต์ และ อานน์ ซิราดากิส พร้อมด้วยนักออกแบบไทยสองท่าน คือ รชพร ชูช่วย และ พิม สุทธิคำ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจอาทิเช่น เบญจรงค์ หรือ วัฒนธรรมซุป เป็นต้น

นอกจากนี้ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงในระดับสากล จะนำผู้ร่วมงานมาพบปะ สังสรรค์และทดลองกิจกรรมร่วมกัน ผ่านการทำอาหารและการเสิร์ฟอาหารให้กับผู้เข้าชมงาน เนื่องจากในหอศิลป์กับพิพิธภัณฑ์ทั่วไป ตามปกติมักไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าในบริเวณ หรือให้จับต้องงานศิลปะ ดังนั้นการแสดงสดการทำอาหารของ ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช จึงเป็นการทำลายกฎต่างๆ ที่ศิลปินตะวันตกถือปฏิบัติ กลายเป็นแบบอย่างของงานศิลปะแสดงสดที่ผู้ชมงานมีส่วนร่วมด้วยที่น่าสนใจยิ่ง

นิทรรศการ The Place & The Plate ยังได้รับเกียรติจากอังเดร พุทแมน นักออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ชื่อดังชาวฝรั่งเศส เป็นศิลปินรับเชิญกิตติมศักดิ์ให้กับนิทรรศการ อังเดรพุทแมนเป็นผู้นำในวงการออกแบบระดับโลก เริ่มจากออกแบบ “The Morgan’s” บูทีค โฮเทล (Boutique Hotel) แห่งแรกที่นิวยอร์คในปี 2526 และล่าสุด “The Putman” ซึ่งเพิ่งเปิดในฮ่องกงเมื่อเดือนที่ผ่านมา อังเดร พุทแมนได้ร่วมงานกับนักออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารชื่อดังมากมาย อาทิ Christofle ซึ่งพุทแมนออกแบบ Vertigo ชุดเครื่องใช้ที่ขายดีที่สุดให้ ในนิทรรศการนี้ อังเดร พุทแมนจะจัดโต๊ะอาหารร่วมสมัยที่รวมผลงานการออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้สมัยใหม่ร่วมกับชิ้นงานสะสมส่วนตัวของคุณจิม ทอมป์สัน เป็นการรวมไทยและฝรั่งเศส อดีตกับปัจจุบัน ความเป็นแบบแผนและความเป็นกันเองเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน

ภัณฑารักษ์ชาวฝรั่งเศส เซดริค โมริสเซ่
หลังจบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและการจัดการทางวัฒนธรรม เซดริค โมริสเซ่ หันหน้าเข้าสู่วงการออกแบบ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และไม่เคยหยุดนำเสนอศิลปินและโครงการใหม่ๆ เขาเป็นผู้จัดงานนิทรรศการมากมายในฝรั่งเศสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และเป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร Which นิตยสารชื่อดังฉบับภาษาอิตาเลียน

ภัณฑารักษ์ชาวไทย กฤติยา กาวีวงศ์
กฤติยา กาวีวงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานศิลปะ จากสถาบันศิลปะ- ชิคาโก เมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของ Project 304 อันเป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะในกรุงเทพฯ ที่มุ่งนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยในหลากหลายวัฒนธรรม ปัจจุบันเป็น Artistic Director ของหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน

ผู้ออกแบบนิทรรศการ วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์
วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ ศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาสื่อทัศน์ จากสถาบันศิลปะและการออกแบบเคนต์ เมืองเมดสโตน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเป็น Multimedia Designer / Artist ชั้นนำของเมืองไทย วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ รับผิดชอบออกแบบพื้นที่นิทรรศการทั้งหมด ของ The Place & the Plate

บุญสง่า เตียว
บุญสง่า เตียว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนิทรรศการนี้ เป็นผู้รับผิดชอบด้าน Production ของงานออกแบบนิทรรศการทั้งหมด ปัจจุบันเป็นสถาปนิกและเจ้าของสตูดิโอออกแบบ KUUWORLD ร่วมกับศรัทธา เจริญรัตน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ทีมเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส-สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
คุณอลงกรณ์ ทาอุบล ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ
โทร: +66 (0) 2627 2106
อีเมล์: alongkorn.thaubol@diplomatie.fr

หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
คุณเพ็ญวดี (ฝ่ายนิทรรศการ)
โทร: +66 (08) 4709 3440
อีเมล์: penwadee@jimthompsonhouse.com

คุณโสมสุดา (ฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ)
โทร: +66 (08) 1409 7860
อีเมล์: somsuda@jimthompsonhouse.com
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง)

หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
(ชั้น 2 บริเวณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน)
นิทรรศการ The Place & the Plate
เปิดระหว่างวันที่ : 29 มิถุนายน – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เวลา: 9:00 – 17:00 น.
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม)

สำนักงานดำเนินการ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
(ชั้น 4 ตึกใหม่ บริเวณลานจอดรถ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน)
โทร: 02-612-6741
โทร/แฟกซ์: +66 (0) 2219 2911
เวลาทำการ: 11.00 - 20.00 น.
อีเมล์: artcenter@jimthompsonhouse.com

ที่อยู่
เลขที่ 6 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ