The Game | Viet Nam by LE Brothers
ภัณฑารักษ์ Loredana Pazzini-Paracciani
ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 – 19 กุมภาพันธ์ 2560

 
       
   


AK-47and AR-15, 2016
Lacquer on wood, 240 cm x 70 cm x 7 cm

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ยังคงให้ความสนใจในการถ่ายทอดความคิดในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้นำเสนอนิทรรศการ The Game | Viet Nam by LE Brothers ผลงานของศิลปินฝาแฝดที่สร้างสรรค์ผลงานและอาศัยอยู่ที่เมืองเว้ ประเทศเวียดนามโดยมี Loredana Pazzini-Paracciani ภัณฑารักษ์ชาวอิตาเลี่ยนที่ประจำอยู่ที่กรุงลอนดอนเป็นผู้คัดสรรผลงาน

หลังจากไซง่อนแตกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 เวียดนามซึ่งแบ่งแยกเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้
ได้กลับมารวมกันอีกครั้งหลังจากที่แบ่งแยกการปกครองกันเป็นเวลา 21 ปี (2497 – 2518) จุดจบของสงครามเวียดนามที่ทำให้การต่อสู้ด้วยอาวุธหยุดชะงักลงในเวียดนามที่รวมกลายเป็นหนึ่งเดียว แต่กระนั้นก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของความซับซ้อนในการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ชื่อเต็มของประเทศที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน นับเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้นโยบายรัฐอันเข้มงวด พร้อมการกดขี่ทางเศรษฐกิจ แต่ยังมีการเซนเซอร์ข้อมูลความรู้อย่างเข้มงวดและมีการวางแนวทางปฎิบัติทางวัฒนธรรมและศิลปะ ซึ่งได้ผ่อนปรนลงบ้างบางส่วนในช่วงยุคทศวรรษ 1980 ( พ . ศ . 2523-2532) ด้วยแผนปฏิรูปโด่ยเหมย หัวใจหลักของนิทรรศการสื่อผสม The Game | Viet Nam by LE Brothers คือ เวียดนามในยุคหลังสงครามซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกับสงครามเวียดนามอย่างสิ้นเชิงสงครามเวียดนามนั้นได้ถูกการนำเสนอในสื่อต่างๆ ตั้งแต่หนังสือไปจนถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูด เวียดนามยุคหลังปี 2518
ถูกนำเสนอต่อสาธารณชนน้อยกว่ามาก แต่หากว่าเป็นยุคที่มีความสำคัญมากในการนิยามสภาพของเวียดนามในปัจจุบัน

ใน The Game | Viet Nam by LE Brothers ศิลปิน เล หง็อก ตาน (Le Ngoc Thanh) และ เล ดึก ฮาย
(Le Duc Hai) คู่แฝดชายที่สร้างสรรค์ผลงานในนาม LE Brothers ได้พิเคราะห์ถึงเวียดนามในปัจจุบัน ด้วยการหวนระลึกถึงวัยเด็กและความทรงจำในอดีต ช่วงสี่ทศวรรษหลังจากการรวมประเทศ ที่ผู้คนในยุคสมัยเดียวกันเติบโตขึ้นในประเทศที่มีรอยแผลเป็นจากสงครามและอุดมการณ์ทางความคิดที่แตกแยกเป็นเหนือและใต้ สองพี่น้องคู่แฝดเกิดวันที่ 3 เมษายน 2518 ที่จังหวัดกวางบินห์ 27 วันก่อนวันที่ 30 เมษายน ที่เวียดนามได้รับอิสรภาพ ในปี 2534 ในระหว่าง โด่ย เหมย พวกเขาย้ายมาอยู่ที่เมืองเว้ ห่างจากเส้นขนานที่ 17 ซึ่งใช้แบ่งเวียดนามเหนือและใต้ตามอนุสัญญาเจนีวา
ปี 2497 ภาพของการทำลายล้างและความตายหลอกหลอนวัยเยาว์ของพวกเขาในวัยเด็กพวกเขาเล่นบทบาทในโลกแห่งจินตนาการที่มีความสงบสุข และการเยียวยาด้วยทรัพยากรอันจำกัด เกมส์ในวัยเด็กของพวกเขาคือการเผชิญหน้าด้วยอาวุธเสมือนที่ทำจากวัสดุต่างๆ ที่หาได้ จำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบข้าง สองพี่น้องและเพื่อนๆ ต่อสู้เพื่อความเป็นเอกภาพในแบบฉบับของตนเอง

The Game | Viet Nam by LE Brothers เป็นนิทรรศการสื่อผสมที่ประกอบด้วยวีดิโออาร์ต 24 ช่อง เรื่อง The Game รวมทั้งภาพถ่ายที่บันทึกพัฒนาการของผลงานและเครื่องใช้ทางทหารอย่างปืนไรเฟิลอันทรงอานุภาพ 2 กระบอก ปืน AR-15 จากอเมริกาและ AK-17 จากสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีได้ถูกนำมาแสดงให้เห็นอีกครั้ง และผลงานเครื่องเขินขัดเงาอันงดงาม ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกๆ ของ LE Brothers ที่สร้างงานวิจิตรศิลป์ตามแบบดั้งเดิมของเวียดนาม ส่วนหนึ่งของนิทรรศการเป็นการรวบรวมเอกสารที่บันทึกเรื่องราวหลังสงครามอย่างแผนที่ภูมิศาสตร์ โปสเตอร์หนังสือและนวนิยายที่บันทึกความทรงจำและจิตวิญญาณของยุคนั้นซึ่งรวมทั้งภาพถ่ายเก่ายุคก่อนแผนปฏิรูปโด่ย เหมย (2529) ถ่ายโดยเพื่อนและญาติของ Le Brothers ที่มาจากทั้งเวียดนามเหนือและใต้ ภาพถ่ายขาวดำทั้งหมดมีสไตล์และใช้เทคนิคการถ่ายภาพเหมือนกัน เป็นสัญลักษณ์ดั่งภาพเหมือนของห้วงเวลาที่ตกอยู่ใต้ค่านิยมแบบเผด็จการอันเรืองอำนาจก่อนยุคของการเปลี่ยนแปลง

ทั้งหมดนี้ทำให้ The Game | Vietnam by LE Brothers ไม่เพียงสะท้อนความทรงจำส่วนตัวในอดีตของศิลปิน และยังสร้างการเล่าเรื่องที่ผู้คนในท้องถิ่นสามารถมีอารมณ์ร่วมในการตั้งคำถามและให้คำตอบในเรื่องของอัตลักษณ์ และการตระหนักรู้ทางสังคม ที่เป็นผลจากการแบ่งแยกหลังสงคราม และในท้ายที่สุด ทำให้เกิดการปรองดอง และความเป็นปึกแผ่นทางสังคม

ประวัติศิลปิน

Le Brothers เกิดเมื่อปี 2518 ที่จังหวัดกวางบินห์ ในตอนเหนือของเวียดนาม หลังจากเวียดนามรวมประเทศในปี 2518 ภายใต้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ พวกเขาได้ย้ายมาอาศัย และทำงานที่เมืองเว้ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อยู่ทางตอนใต้ของของเวียดนาม พวกเขาอยู่ตรงกลางระหว่าง สำนึกทางอัตลักษณ์คู่ที่อยู่ระหว่างเหนือหรือใต้ Le Brothers มีการพัฒนา และฝึกฝนการสร้างสรรค์งานศิลปะ บนพื้นฐานของการทำงานศิลปะการแสดง และงานสารคดี ที่ได้แสดงความคิดเห็นเรื่อง ความท้าท้ายทางสังคมและการเมืองของการพัฒนาเวียดนาม ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นซึ่งกันและกันในผลงานของแต่ละคน สำหรับคู่แฝด Le Brothers พวกเขาใช้ลักษณะร่างกายภายนอกเพื่อสะท้อนสภาพของเวียดนามที่เป็นประเทศที่กลัวการแบ่งแยกและความสมานฉันท์ พวกเขาได้แสดงนิทรรศการเดี่ยว ได้แก่ The Bridge lll, วิดีโอจัดวาง 5 จอ , สถาบันเกอเธ่ , ฮานอย , เวียดนาม (2559) The Underlying, วิดีโอจัดวาง เซนเตอร์เอ , แวนคูเวอร์ , แคนนาดา (2558) Red Project, วิดีโอจัดวาง 3 จอ , The Observatory, โฮจิมินห์ซิตี้ , เวียดนาม (2557) Into The Sea, วิดีโอจัดวาง 3 จอ , Free Art Space, ไทเป , ไต้หวัน (2557) ผลงานนิทรรศการกลุ่มในปัจจุบัน ได้แก่ Asiatopia: Performance Art Conference Southeast Asia, กรุงเทพฯ , ไทย (2559) Can a Line Define? เกาะ Staten, นิวยอรก์ , สหรัฐอเมริกา (2559) The Truth – To Turn It Over, พิพิธภัณฑ์ศิลปะกวางจู , เกาหลีใต้ (2559)

Le Brother ได้ก่อตั้งมูลนิธิ New Space Arts ซึ่งเป็นพื้นที่ศิลปะที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินท้องถิ่น และศิลปินนานาชาติ โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2551 และเป็นพื้นที่ในการให้ศิลปินมาพำนักแห่งแรกประจำเมืองเว้

ประวัติภัณฑารักษ์

Loredana Pazzini-Paracciani เป็นภัณฑารักษ์ศิลปะอิสระนักเขียนและผู้บรรยายด้านศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เธออาศัยอยู่ในกรุงลอนดอน และกรุงเทพฯ Loredana ทำงานร่วมกับหน่วยงานและกิจกรรมทางศิลปะทั้งของเอกชนและภาครัฐในสิงคโปร์ กรุงเทพฯ ลอนดอน และนิวยอร์กเธอยังคงสร้างผลงานชั้นเยี่ยมเกี่ยวกับศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง ผ่านผลงานของศิลปินหน้าใหม่ในภูมิภาคที่กำลังเป็นที่สนใจผลงานการคัดสรรงานศิลปะในปัจจุบัน ได้แก่ INTERLACE: Three Artists in the Cambodian Diaspora, inCube Arts, นิวยอร์ก , สหรัฐอเมริกา (2559) Asylum Seeker: The Pond and the Fireflies | A solo show by PrapatJiwarangsan, The Jam Factory, กรุงเทพฯ , ไทย (2559) REV|ACTION: Contemporary Art from Southeast Asia, แกลเลอรี่ Sundaram Tagore, นิวยอร์ก , สหรัฐอเมริกา (2558) และ Architectural Landscapes: SEA in the Forefront ที่พิพิธภัณฑ์ควีนส์ , ควีนส์ , นิวยอร์ก , part of inToAsia Time-Based Art Festival (2558). ปัจจุบัน Loredana เธอกำลังพัฒนางานเขียนชิ้นแรกใต้หัวข้อ INTERLACED JOURNEYS: Diaspora and the Contemporary in Southeast Asian Art ซึ่งเป็นการรวมบทความเกี่ยวกับงานศิลปะของคนพลัดถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะตีพิมพ์ในปี 2560 จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของการเขียนเรียงความที่ทำการสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างความเคลื่อนไหวของการพลัดถิ่นและศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขอเชิญร่วมรับชมนิทรรศการ “ The Game | Viet Nam” โดย LE Brothers
ได้ที่ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 9.00 - 20.00 น . ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม )

สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
โทร .02.612.6741

อีเมล์ : artcenter@jimthompsonhouse.com

เพจเฟสบุค : The Jim Thompson Art Canter

เว็บไซด์ : www.jimthompsonartcenter.org