ช่วงต้นทศวรรษ ๑๙๕๐ (พ.ศ. ๒๔๙๓)
 
   

ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นทุกที กิตติศัพท์ที่แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางหลังจากที่ชาวต่างชาติได้ "ค้นพบ" ความงามของไหมไทย เป็นผลให้มีการซื้อเข้ามาอย่างท่วมท้น

 

เมื่อถึงต้นทศวรรษ ๑๙๕๐ (พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๒) จิม ทอมป์สันได้เปิดร้านเล็กๆของตัวเองที่ถนนสุรวงศ์และธุรกิจไหมไทยได้กลายเป็นเรื่องที่จิม ทอมป์สัน ให้ความสนใจอย่างสม่ำเสมอ เมื่อช่างทอผ้าไหมได้เห็นความมานะพากเพียรที่ลงทุนลงแรงลงไปส่งผลเป็นรูปธรรม จึงเกิดกำลังใจที่จะทอผ้าไหมเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทำให้ผลผลิตแต่ละเดือนสูงขึ้นมาก

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับจิม ทอมป์สันที่ร้าน ผ้าไหมไทยแห่งแรกของเขา