ต้นทศวรรษ ๑๙๖๐ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ไหมไทยก้าวขึ้นสู่ความนิยมในวงการแฟชั่นชั้นสูง
 
   
 
คอลเลคชั่นไหมไทย
ฝีมือปิแอร์ บัลแมง
ที่ออกแบบถวาย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
โดยเฉพาะ
 
ในช่วงต้นทศวรรษ ๑๙๖๐ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ขณะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงสร้างความตื่นตาตื่นใจไปทั่วอเมริกาด้วยพระสิริโฉม ในฉลองพระองค์ ไหมไทยอันงามตระการตาที่ปิแอร์ บัลแมงออกแบบถวายและใช้ไหมหลายชนิดของทอมป์สันตัดเย็บ

นอกจากนั้นจิม ทอมป์สันยังสั่งทอผ้าไหมยกทองลวดลายละเอียดประณีตหลายชิ้นขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯโดยเฉพาะ

นับแต่นั้นมา สมเด็จพระนางเจ้าฯก็ทรงมีบทบาทสำคัญในการพลิกให้ไหมไทยกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้ง