ช่วงกลางทศวรรษ ๑๙๖๐
 
   

ทอมป์สันระดมความสนใจและแรงสนับสนุนจากมิตรสหายและบุคคลที่เขาติดต่อด้วยในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปเพื่อที่จะทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศ บริษัทอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยสร้างเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายใน ๓๕ ประเทศทั่วโลก

ในช่วงปลายทศวรรษ ๑๙๖๐ ร้านเล็กๆของทอมป์สันที่ถนนสุรวงศ์ก็ไม่สามารถรับมือกับอัตราการเจริญเติบโตได้ไหวอีกต่อไปในช่วงต้นปี ค.ศ. ๑๙๖๗ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ทอมป์สันจึงสร้างอาคารสำหรับร้านใหม่ ซึ่งนับเป็นความเจริญเติบโตที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สำคัญของอุตสาหกรรมไหมไทยในช่วงระยะเวลา ๒๑ ปี