แผนที่ราชอาณาจักรสยามและประเทศเพื่อนบ้านที่ฝรั่งเศสทำขึ้นใน สมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗  
    แผนที่ของฝรั่งเศสจาก
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗
 
 

บ้านหนู

บ้านเล็กๆหน้าตาประหลาดจากคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ใช้เป็นที่เลี้ยงหนูขาวตัวเล็กๆ หนูขาววิ่งพล่านไปทั่วบ้านหนูสร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆอยู่นานนับชั่วโมง

"วังหนู" ฝีมือช่างแกะสลักชาวจีนในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ เพื่อเอาไว้เลี้ยงหนูขาว

 

 
     
   
Sculptures Paintings Porcelain Other Collectibles