จิม ทอมป์สันสังเกตเห็นว่าบ้านไทยโบราณที่สวยงามหลายหลังยังคงอยู่ในสภาพดีเยี่ยม แม้จะเก่าแก่นับร้อยปีหรือเก่ากว่านั้นอีก เขาจึงตัดสินใจซื้อเรือนเก่าหลายหลังและนำมาประกอบเป็นเรือนหมู่หลังใหญ่

เรือนไทยจิม ทอมป์สันแต่ดั้งเดิมรวมทั้งเรือนนอกบ้านที่สร้างขึ้นใหม่จากเรือนเก่าที่ได้มาจากที่ต่างๆกันหกหลัง บางหลังก็ใช้ชิ้นส่วนทุกชิ้น และ บางหลังก็เลือกมาใช้เฉพาะบางชิ้น เรือนเก่าเหล่านี้ซื้อมาจากที่ต่างๆทั่ว ประเทศและขนย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบัน

ภาพถ่ายระหว่างการก่อสร้างเรือนไทยจิม ทอมป์สัน
ในช่วงต้นปี ค.ศ. ๑๙๕๙ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
และแปลนบ้านที่เขาส่งไปให้พี่สาวดู 

 
   

ห้องนั่งเล่น

ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของเรือนใหญ่เป็นเรือนสมัยต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งได้มาจากหมู่บ้านช่างทอผ้าไหมบ้านครัว ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองฟากตรงข้าม ส่วนนี้นำมาใช้ทำเป็นห้องนั่งเล่น

 
   
ห้องนั่งเล่น
ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของบ้านซึ่งสร้างตั้งแต่ราวปี ค.ศ. ๑๘๐๐ (พ.ศ. ๒๓๔๓) และยังเป็นเรือนเดี่ยวหลังใหญ่ ที่สุดอีก เรือนหลังนี้ได้มาจากชุมชนช่างทอผ้าบ้านครัว ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคลอง
 
โคมระย้าอัจกลับส่งแสงแวววับได้มาจากพระตำหนักเก่าแห่งหนึ่ง แขวนห้อยจากเพดานสูง ตุ๊กตาพม่ารูป "นัต" ซึ่งเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จากอมรปุระตั้งประดับช่องบานหน้าต่างแต่เดิม
 

ครัว

 
ภาพที่มองจากลานบ้าน เห็นทางเข้าหน้าบ้านไป จนถึงบันไดและ ทางด้านขวาเป็นส่วนที่ เคยใช้เป็นห้องครัว
 


ส่วนที่เก่าแก่รองลงมาคือครัวซึ่งได้มาจากหมู่บ้านช่างทอผ้าอีกเหมือนกันส่วนนี้ มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ แต่เดิมอยู่ในพระตำหนักเก่า และขนย้ายมาอยู่ที่บ้านครัวเมื่อห้าสิบปีก่อนหน้า

สำหรับบ้านส่วนอื่นๆจิม ทอมป์สันได้ตระเวนเสาะหาไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในที่สุดเขาก็ได้เจอสิ่งที่ต้องการที่หมู่บ้านผักไห่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ เรือนหลายหลังถูกรื้อถอนเป็นชิ้นๆและลำเลียงมาทางเรือล่องมาตามแม่น้ำลำคลองตรงมายังสถานที่ก่อสร้างในกรุงเทพฯ

 
   
ฤกษ์งามยามดี

คนไทยมักจะต้องไปหาพระเพื่อหาวันเวลาที่เป็นศุภฤกษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พระจะดูฤกษ์ดูยามตามโหราศาสตร์โดยใช้วันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้านโยงเข้ากับลัคนาราศี

วันที่ ๑๕ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๘ (พ.ศ. ๒๕๐๑)
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นวันและเวลาที่เป็นมงคลฤกษ์ในการก่อสร้างบ้านของ
จิม ทอมป์สันตามโหราศาสตร์

วันที่ ๓ เมษายน ค.ศ. ๑๙๕๙ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
การก่อสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ

 
     
 

ศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิเป็นบ้านหลังจิ๋วที่จำลองจากบ้านทรงไทยหรือโบสถ์ ตามความเชื่อของคนไทยโบราณศาลพระภูมิสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อาศัยของวิญญาณ เจ้าที่ที่สิงสถิตอยู่ในบริเวณบ้านพระภูมิเจ้าที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์และบทบาท สำคัญที่จะอำนวยโชคหรือบันดาลเคราะห์ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านนั้น หากไปทำอะไรให้พระภูมิเจ้าที่โกรธเคือง ไม่ว่าจะโดยการละเลยไม่เคารพบูชา หรือหยาบหยามลบหลู่ก็ตาม เคราะห์ร้ายก็จะตกแก่เจ้าของและผู้อยู่อาศัยในบ้าน จะต้องมีการไหว้บูชาพระภูมิเจ้าที่เป็นประจำทุกวันด้วยธูปเทียนดอกไม้และเครื่องเซ่นไหว้
   
สถานที่ประดิษฐานศาลพระภูมิเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง หากตั้งไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมก็จะพาให้เป็นอัปมงคลทำให้เกิดเคราะห์หามยามร้ายแก่ผู้อยู่อาศัย จึงต้องระวังไม่ตั้งศาลพระภูมิไว้ในบริเวณที่เงาของเรือนหลังใหญ่ ทอดลงบังศาล ดังนั้นศาลพระภูมิจึงมักตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ ตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือในบริเวณบ้าน