มูลนิธิเจมส์ เอช. ดับเบิลยู. ทอมป์สัน
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 

เครื่องมือสำหรับสาวไหม ตั้งอยู่บนแท่นรูปพญานาค อันศักดิ์สิทธิ์และจระเข้

.................................
แปรงสำหรับทาแป้งบนไหม เส้นยืนบนกี่กระตุก
 

รูปหงส์ทำด้วยไม้ปิดทอง หงส์เป็นนกหิมพานต์ ที่มักใช้เป็นเครื่องสูง ฝีมือช่างสมัยต้นรัตนโกสินทร์

ค.ศ. ๑๙๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ผู้จัดการกองมรดกของจิม ทอมป์สันซึ่งแต่งตั้งโดยอำนาจศาล ได้รับอนุมัติจากทางการไทยให้ก่อตั้งมูลนิธิภายใต้ชื่อ จิม ทอมป์สัน ศาลมีคำสั่งให้โอนทรัพย์สินต่างๆให้เป็นทรัพย์สินของ มูลนิธิบ้านและศิลปวัตถุ ต่างๆจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับแห่ง กฎหมายและเจตนารมของจิม ทอมป์สัน มูลนิธิกำหนดวัตถุประสงค์หลักๆไว้ เพื่อการธำรงรักษาและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน


ซ้าย: หนึ่งของเครื่องมือที่ใช้ม้วนไหมเส้นยืนในการทอผ้า
..........................................
กลาง: วงล้อปั่นด้ายที่ใช้สำหรับสาวไหม
พบอยู่ตามบ้านเรือนในชนบท โดยเฉพาะในภาคอิสาน
..........................................
ขวา: ถ้วยชามเบญจรงค์จากคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘