Home
Jim Thompson House
The Jungle Landscape
Nostalic Appeal of the Location
The James H.W. Thompson Foundation
Thai Architectural Style
Fascinating Aspects of the Thai Style House
Construction of the Thai House
Art & Antique Collection
     
 
 
พระบฏผืนผ้าบูชา
ผืนผ้าฝ้ายเขียนลาย
สำหรับใช้แขวน
ต้นสมัยรัตนโกสินทร์
์ คริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ – ๑๙
 

เมื่อจิม ทอมป์สันเดินทางมากรุงเทพในตอนแรก เขาสะดุดตากับจิตรกรรมไทย ประเพณีเป็นสิ่งแรกๆศิลปกรรมประเภทนี้ยังแทบไม่เป็นที่รู้จักกันในโลกตะวันตกเลย และกำลังจะสูญหายไปอยู่แล้วในประเทศไทยเอง

ภาพเขียนจิตรกรรมที่จิม ทอมป์สันสะสมไว้มีทั้งภาพเขียนบนผ้า กระดาษและไม้ ส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนบนผ้าฝ้ายและมีทั้งขนาดค่อนข้างเล็กไปจนถึงขนาด แขวนผนัง

พระบฏผืนผ้าบูชา
ชิ้นส่วนของผืนผ้าฝ้ายเขียนลาย
สมัยอยุธยาคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗

เรื่องราวที่นำมาเขียนเป็นภาพโดยทั่วไปแล้วจะเป็นเรื่องพุทธประวัติ หรือเรื่องจากเวสสันดรชาดก ชาดกเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมาก พระเวสสันดรทรงยกทรัพย์สมบัติ มเหสีและโอรสธิดาให้เป็นทานก่อนที่จะบรรลุพระนิพพาน

 
 
     
เรื่องจากเวสสันดรชาดก

ภาพจิตรกรรมที่ประดับอยู่ตามฝาผนังพระอุโบสถเขียนขึ้นเพื่อให้คติสอนใจแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาในวัด ภาพส่วนใหญ่เขียนขึ้นโดยบรรดาขรัวและช่างเขียนที่ไม่ปรากฏนาม งานเขียนภาพจิตรกรรมพวกนี้ อาจจะมีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาว่าจ้างให้เขียนโดยถือเป็นการ สร้างบุญสร้างกุศลถวายวัด

 

ส่วนหนึ่งของจารึกกระดาษเขียนลายสมัยรัตนโกสินทร์
ครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙.

 
     
 
ห้องแสดงภาพ
 
     
 

 

 

 
ชีวิตประจำวันของคนไทย

จิม ทอมป์สันสร้างห้องแสดงภาพซึ่งเป็นเรือนไทยโบราณหลังเดี่ยวเพื่อใช้เก็บคอลเลกชั่นภาพจิตรกรรมไทยที่หายากยิ่ง ที่เขาไปพบเข้าที่รัฐคอนเนคติคัต ภาพเหล่านี้ตกไปอยู่ที่คอนเนคติคัตมาเกือบหนึ่งร้อยปีแล้ว

ภาพเขียนบนไม้
สมัยรัตนโกสินทร์
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐.ดร. เจ. เอช. แชนด์เลอร์ ซึ่งเป็นนักสอนศาสนาชาวอเมริกันและเป็นกงสุลอเมริกาประจำประเทศไทยได้ว่าจ้างช่างไทยให้เขียนภาพจำนวน ๒๗ ภาพ ในคอลเลกชั่นนี้ขึ้นในต้นทศวรรษ ๑๘๖๐ (พ.ศ. ๒๔๐๓) ขณะมาพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ ภาพเขียนเป็นรูปการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทยในสมัยโบราณอาทิเช่น การฝัดข้าว ชีวิตชาวบ้านร้านถิ่นที่ตลาดในชนบท เด็กๆเล่นการละเล่น การเก็บมะพร้าว และแม้กระทั่งการคลอดลูกชื่อที่ปรากฏอยู่บนรูปภาพ จะเขียนด้วยลายมือของดร. เจ. เอช. แชนด์เลอร์เอง

 

 
 
จิม ทอมป์สันมีบทบาทสำคัญในการแนะนำให้ชาวตะวันตกจำนวนมาก ได้รู้จักภาพเขียนจิตรกรรมประเพณีที่ยังแทบไม่มีใครรู้จักนี้เขาส่งภาพเขียนชิ้นงามที่สุดของเขาชุดหนึ่ง ตระเวนไปแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่อเมริกา โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นเขายังบริจาคเงินให้แก่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งในสหรัฐฯที่มีคอลเลกชั่นภาพเขียนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
ภาพเขียนบนไม้
สมัยรัตนโกสินทร์
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙
 
 
     
 
คอลเลกชั่นพม่า
 
     
 

ของล้ำค่าที่ใช้ตกแต่งบางชิ้นได้มาจากพม่าในตอนที่เขาได้รับเชิญจากรัฐบาลพม่าร่วมกับสหประชาชาติให้เดินทางไปพม่าในทศวรรษ ๑๙๕๐ (พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๐๒) เพื่อให้คำแนะนำในการริเริ่มอุตสาหกรรมผ้าไหมที่พม่า

 
     
 

 
Sculptures Paintings Porcelain Other Collectibles