พระบฏผืนผ้าบูชา
ผืนผ้าฝ้ายเขียนลาย
สำหรับใช้แขวน
ต้นสมัยรัตนโกสินทร์
์ คริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ – ๑๙
 

เมื่อจิม ทอมป์สันเดินทางมากรุงเทพในตอนแรก เขาสะดุดตากับจิตรกรรมไทย ประเพณีเป็นสิ่งแรกๆศิลปกรรมประเภทนี้ยังแทบไม่เป็นที่รู้จักกันในโลกตะวันตกเลย และกำลังจะสูญหายไปอยู่แล้วในประเทศไทยเอง

ภาพเขียนจิตรกรรมที่จิม ทอมป์สันสะสมไว้มีทั้งภาพเขียนบนผ้า กระดาษและไม้ ส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนบนผ้าฝ้ายและมีทั้งขนาดค่อนข้างเล็กไปจนถึงขนาด แขวนผนัง

พระบฏผืนผ้าบูชา
ชิ้นส่วนของผืนผ้าฝ้ายเขียนลาย
สมัยอยุธยาคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗

เรื่องราวที่นำมาเขียนเป็นภาพโดยทั่วไปแล้วจะเป็นเรื่องพุทธประวัติ หรือเรื่องจากเวสสันดรชาดก ชาดกเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมาก พระเวสสันดรทรงยกทรัพย์สมบัติ มเหสีและโอรสธิดาให้เป็นทานก่อนที่จะบรรลุพระนิพพาน

 
 
     
เรื่องจากเวสสันดรชาดก

ภาพจิตรกรรมที่ประดับอยู่ตามฝาผนังพระอุโบสถเขียนขึ้นเพื่อให้คติสอนใจแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาในวัด ภาพส่วนใหญ่เขียนขึ้นโดยบรรดาขรัวและช่างเขียนที่ไม่ปรากฏนาม งานเขียนภาพจิตรกรรมพวกนี้ อาจจะมีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาว่าจ้างให้เขียนโดยถือเป็นการ สร้างบุญสร้างกุศลถวายวัด

 

ส่วนหนึ่งของจารึกกระดาษเขียนลายสมัยรัตนโกสินทร์
ครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙.

 
     
 
ห้องแสดงภาพ
 
     
 

 

 

 
ชีวิตประจำวันของคนไทย

จิม ทอมป์สันสร้างห้องแสดงภาพซึ่งเป็นเรือนไทยโบราณหลังเดี่ยวเพื่อใช้เก็บคอลเลกชั่นภาพจิตรกรรมไทยที่หายากยิ่ง ที่เขาไปพบเข้าที่รัฐคอนเนคติคัต ภาพเหล่านี้ตกไปอยู่ที่คอนเนคติคัตมาเกือบหนึ่งร้อยปีแล้ว

ภาพเขียนบนไม้
สมัยรัตนโกสินทร์
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐.ดร. เจ. เอช. แชนด์เลอร์ ซึ่งเป็นนักสอนศาสนาชาวอเมริกันและเป็นกงสุลอเมริกาประจำประเทศไทยได้ว่าจ้างช่างไทยให้เขียนภาพจำนวน ๒๗ ภาพ ในคอลเลกชั่นนี้ขึ้นในต้นทศวรรษ ๑๘๖๐ (พ.ศ. ๒๔๐๓) ขณะมาพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ ภาพเขียนเป็นรูปการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทยในสมัยโบราณอาทิเช่น การฝัดข้าว ชีวิตชาวบ้านร้านถิ่นที่ตลาดในชนบท เด็กๆเล่นการละเล่น การเก็บมะพร้าว และแม้กระทั่งการคลอดลูกชื่อที่ปรากฏอยู่บนรูปภาพ จะเขียนด้วยลายมือของดร. เจ. เอช. แชนด์เลอร์เอง

 

 
 
จิม ทอมป์สันมีบทบาทสำคัญในการแนะนำให้ชาวตะวันตกจำนวนมาก ได้รู้จักภาพเขียนจิตรกรรมประเพณีที่ยังแทบไม่มีใครรู้จักนี้เขาส่งภาพเขียนชิ้นงามที่สุดของเขาชุดหนึ่ง ตระเวนไปแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่อเมริกา โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นเขายังบริจาคเงินให้แก่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งในสหรัฐฯที่มีคอลเลกชั่นภาพเขียนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
ภาพเขียนบนไม้
สมัยรัตนโกสินทร์
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙
 
 
     
 
คอลเลกชั่นพม่า
 
     
 

ของล้ำค่าที่ใช้ตกแต่งบางชิ้นได้มาจากพม่าในตอนที่เขาได้รับเชิญจากรัฐบาลพม่าร่วมกับสหประชาชาติให้เดินทางไปพม่าในทศวรรษ ๑๙๕๐ (พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๐๒) เพื่อให้คำแนะนำในการริเริ่มอุตสาหกรรมผ้าไหมที่พม่า

 
     
   
Sculptures Paintings Porcelain Other Collectibles