จิม ทอมป์สันยังไม่ได้สนใจเครื่องกระเบื้องเคลือบตราบจนในช่วงระยะหลังๆ
เครื่องลายครามจาก
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๙
.
 
 
เครื่องลายคราม
ของไทยที่ได้อิทธิพล
มาจากจีนเป็น
ลายแบบไทย
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙
ต่อมา จิม ทอมป์สันตัดสินใจจะสะสมของเก่าที่ส่งมาจากเมืองจีนที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักดีนัก ส่วนใหญ่เป็นเครื่องลายครามซึ่งหลายชิ้นส่งมาถึงเมืองไทยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ และ ๑๗

โปรดคลิกเพื่อดู "ศิลปะสมัยต่างๆในประเทศไทย"

 
  เครื่องกระเบื้องเคลือบที่จิม ทอมป์สันสะสมไว้แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้สี่หมวดหมู่  
     
 
   เครื่องจีน
 
 
กระเบื้องลายครามรูปกลมจากเมืองจีน คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ เขียนลายเป็นภาพโรงงาน
ในเมืองกวางตุ้งช่วงกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙
แจกันลายคราม
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๔ (ขวา) ถึง ๑๗ โต๊ะลงรักฝังมุก
   
 

คอลเลกชั่นของจากเมืองจีนมีศิลปกรรมนับแต่สมัยราชวงศ์ซุง มาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องลายครามที่ส่งออกในสมัยราชวงศ์หมิง ตามที่บรรยายไว้ข้างต้นของหลายชิ้นได้มาจากอยุธยาเป็นของที่ส่งมาจากเมืองจีนระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ – ๑๗

 
     
 
   เครื่องสุโขทัยและสวรรคโลก
 
 

 

เครื่องสุโขทัยและสวรรคโลกเป็นชื่อเรียกเครื่องกระเบื้องของไทยที่ผลิตใน คริสต์ศตวรรษที่ ๑๔ และ ๑๕ หรือสมัยสุโขทัย เครื่องกระเบื้องพวกนี้ใช้เทคนิคที่ช่างปั้นชาวจีนสอนให้โดยที่พ่อขุนรามคำแหงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นำช่างจีนมาสอนวิชาให้ในราชอาณาจักรสยาม

เครื่องกระเบื้องที่ทำจากสวรรคโลก ซึ่งเป็นเมืองบริวารของสุโขทัย ในปลาย คริสต์ศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๕ เครื่องกระเบื้องพวกนี้หลายชิ้นทำส่งไปยัง ประเทศเพื่อนบ้าน เช่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

 
     
 
   เครื่องลพบุรี – เขมร
 
     
 
 

สีเคลือบสีน้ำตาลเข้มเป็นลักษณะที่เด่นชัดของเครื่องปั้นดินเผาแบบลพบุรี – เขมร ทำในบริเวณอาณาจักร ลพบุรีในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๒

 
     
 
 
เครื่องเบญจรงค์
 

คำว่า "เบญจรงค์" ในภาษาไทยเป็นคำสมาสในภาษาสันสกฤต "เบญจ" แปลว่าห้ากับ "รงค์" แปลว่าสี คำเรียกนี้ใช้เรียกเครื่องกระเบื้องเคลือบเนื้อดีแบบพิเศษที่เขียนลายไทยแบบต่างๆ ด้วยสีหลักห้าสีคือ แดง น้ำเงิน เขียว เหลืองและดำ

 
     
 
เครื่องเบญจรงค์และลายน้ำทองแบบไทย-จีนจากครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙.

สีเคลือบมีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องกระเบื้องเคลือบแบบฟามีย์โรสของกวางตุ้ง ของเหล่านี้ทำในเมืองจีน โดยเขียนลายที่ได้มาจากช่างเขียนไทยและผลิตเพื่อส่งออกมายังเมืองไทยโดยเฉพาะ การทำเครื่องเบญจรงค์แบบนี้เริ่มในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ ในสมัยอยุธยาและยังคงทำสืบมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

 
   
 
Sculptures Paintings Porcelain Other Collectibles